Ontdek voortijdig keelkanker, veroorzaakt door het HPV virus

HPV-16 test Prevo-Check

In de oropharynx komen steeds meer HPV 16 gerelateerde kankers voor. Dit deel van de mond is niet visueel zichtbaar voor de tandheelkundig behandelaar bij een routinecontrole.

Feiten over keelkanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV)

In 2020 krijgen naar verwachting meer mannen keelkanker door het HPV virus dan vrouwen baarmoederhalskanker krijgen door het HPV virus.

Keelkanker komt 3 keer zoveel voor bij mannen als bij vrouwen

HPV keelkanker begint vooral bij mannen vanaf 40 jaar

Het virus type 16 is verantwoordelijk voor meer dan 90% van de HPV gerelateerde keelkankers

De kanker wordt vrijwel altijd in een laat stadium ontdekt, pas nadat duidelijke klachten optreden zoals opgezwollen lymfklieren, aanhoudende heesheid of slikproblemen

In Nederland onderzoekt de Gezondheidsraad of jongens net als meisjes preventief gevaccineerd moeten worden tegen HPV

Vroegtijdige ontdekking met de HPV-16 L1 bloedtest

Via een eenvoudige en pijnloze bloedtest kan de tandheelkundig behandelaar in 15 minuten vaststellen of bij de patiënt antistoffen tegen het HPV 16 virus aanwezig zijn.

Een positieve uitslag geeft met een betrouwbaarheid van 99,5% aan dat er sprake is van een virus-infectie met het risico op al veranderende cellen en daarmee kans op een voorstadium van kanker respectievelijk tumoren.

De patiënt met een positieve testuitslag dient regelmatig te worden gecontroleerd en doorverwezen te worden (in overleg) naar de kaakchirurg of KNO-arts voor verder onderzoek.

HPV gerelateerde keelkankers kunnen nu in een voortijdig stadium worden ontdekt, waardoor de overlevingskansen en gevolgen voor de patiënt veel gunstiger zijn.

Tandartsen en mondhygiënisten spelen een cruciale rol in de preventie van mond-en keelkanker

Door visueel de mondholte controleren op afwijkingen die mogelijk duiden op aanwezigheid van mondkanker veroorzaakt door roken of alcohol.

Door de HPV-16 L1 bloedtest kunnen voortijdig HPV gerelateerde keelkankers eerder worden ontdekt en behandeld.
Mannen vanaf 40 jaar zouden het best voor zo’n bloedtest, door de tandheelkundige behandelaar, benaderd kunnen worden.

 

Lees meer over: Diagnostiek, Producten