Eerste geval van vijf kanalen in eerste premolaar beschreven

Voor het eerst is een geval gemeld van een vijfde kanaal in de eerste premolaar van een man die wortelkanaalbehandeling onderging. De casus benadrukt de noodzaak voor clinici om een duidelijk beeld te hebben van alle wortelkanalen en het belang van een cone beam computed tomography (CBCT)-scan wanneer röntgenfoto’s geen duidelijk beeld laten zien van de situatie.

Meestal minder dan vier vertakkingen

Vertakte wortelkanalen komen vaak voor in wortelkanaalsystemen. Meestal komen ze in de vorm van een of meer kleine zijtakken van het hoofdwortelkanaal of twee even grote wortelpunten die zijn verdeeld in twee vorken op het apicale segment. Er komen ook anatomische varianten op voor in de eerste premolaar van de onderkaak. Een geval met vijf kanalen werd echter nog nooit eerder gerapporteerd.

Symptomatische pulpitis bij gezonde 25-jarige man

In een casusrapport van een groep van de Fujian Medische Universiteit in Fuzhou China, gepubliceerd in BMC Oral Health, beschrijven de auteurs een anderzijds gezonde 25-jarige man die in april 2016 naar het ziekenhuis ging wegens afwisselende pijn in zijn rechter achterste tand gedurende drie weken. Hij werd gediagnosticeerd met symptomatische pulpitis in tand # 44 en stemde in met een wortelkanaalbehandeling.

Vijfde wortelkanaal ontdekt

Het onderzoek en een röntgenfoto toonden vier wortelkanalen aan die verwijderd zouden worden. Onder algehele verdoving verwijderden clinici de cariës en legde ze de pulpakamer bloot. De tand werd geprepareerd en de man keerde twee weken later terug om de behandeling af te ronden. Tijdens het vullen en verzegelen van de vier wortelkanalen kwam echter een vijfde kanaal aan de buccale zijde aan het licht.

CBCT-scan bevestigt bevindingen

Door middel van een CBCT-scan werd bevestigd dat het vijfde kanaal het mesiolinguale wortelkanaal was en bleek het gekromd te zijn. Er werd een driedimensionaal beeld van gereconstrueerd en een week later werd de tand gerepareerd met een vulling van composiethars. Na een week had de man geen pijn meer. Ook twee jaar later vertoonde de tand geen tekenen van secundaire cariës, fracturen of apicale radiolucentie.

Grotere kans op succes bij goed beeld van situatie

Wortelkanaalbehandelingen voor de eerste premolaar mislukken in zo’n 10 % van de gevallen. De kans op een succesvolle behandeling is groter wanneer clinici een zo goed mogelijk beeld hebben van de situatie. Een CBCT-scan kan de positie van de kanalen bevestigen. “Deze casus bevordert het begrip van de variatie in anatomische structuur van de mandibulaire eerste premolaar en biedt een referentie voor andere soortgelijke gevallen”, schrijven de auteurs.

Bron:
BMC Oral Health

Lees meer over: Endodontie, Thema A-Z