Onderzoek naar endodontische pijnverlichting

Onderzoek naar endodontische pijnverlichting

Nieuw onderzoek heeft gekeken naar manieren voor endodontische pijnverlichting. De studie keek onder andere naar het gebruik van fotodynamische therapie, aanhoudende pijn na wortelkanaalbehandelingen en het verband tussen depressie en postoperatieve pijn.

Fotodynamische therapie

De bevindingen van de studie werden gepresenteerd op de jaarlijkse American Association of Endodontists meeting in Montreal op 11 april 2019. Hier werden onder andere de effecten van fotodynamische therapie op postoperatieve pijn bij 12 patiënten besproken. De onderzoekers legden de preoperatieve pijn van patiënten vast middels een visuele analoge schaal van 0 tot 10. De helft van hen werd wel blootgesteld aan fotodynamische therapie, de andere helft niet en kreeg alleen de wortelkanaalbehandeling. Het bleek dat de groep die aan de therapie werd blootgesteld minder postoperatieve pijn had dan de controle groep, maar niet significant. Bij beiden groepen hielp de behandeling wel om de pijn te verminderen.

Postoperatieve pijn na wortelkanaalbehandeling

Hiernaast keken onderzoekers van de Harvard School of Dental Medicine in Boston en van het New York University College of Dentistry in New York naar hoe vaak aanhoudende pijn voorkomt na wortelkanaalbehandelingen. Ze bestudeerden 56 patiënten die een wortelkanaalbehandeling ondergingen. Na een maand had 15 van hen nog steeds last van pijn. Na twee maanden waren dit nog 10 van hen.

Meer pijn bij depressie

Het managen van pijn bij patiënten die hiernaast klinisch depressief zijn kan lastig zijn. Onderzoekers van de University of Maryland School of Dentistry in Baltimore deden daarom een onderzoek waarin zij de postoperatieve pijn van patiënten met een depressie of angststoornis berekenden. Deze groep bleek de pijn als significant erger te ervaren.

 

Bron:
DrBicuspid

Lees meer over: Endodontie, Thema A-Z/