Pilot met uitwisseling medicatiegegevens tussen tandarts en apotheken van start

uitwisseling patientgegevens

Een pilot met de uitwisseling van digitale medicatiegegevens tussen tandarts en apotheken is in Nijmegen van start gegaan. Het doel van deze en twee volgende proefprojecten is om erachter te komen wat er nodig is om het opvragen van medicatieinformatie door tandartspraktijken bij apotheken mogelijk te maken.

Grotere medicatieveiligheid

Het komt regelmatig voor dat tandartsen patiënten behandelen die medicatie gebruiken die invloed kan hebben op het behandelplan. Volgens een van de initiatiefnemers VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) zorgt het uitwisselen van medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) medicatie voor een grotere medicatieveiligheid.

Effect op het behandelplan?

Door middel van drie pilots hopen de initiatiefnemers dit te bewijzen. Ook is het belangrijk om uit te zoeken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat tandartspraktijken medicatiegegevens op kunnen vragen bij apotheken. Het Tandarts Informatie Systeem wordt hierbij niet gebruikt. Verder is het nog niet duidelijk wat het effect van de medicatie-informatie op het behandelplan van een patiënt zal zijn.

Drie pilots

Het project Medicatieverstrekkingen in de mondzorg begint met een proef met de tandartspraktijk De Oversteek en twee apotheken in Nijmegen. Vervolgens worden er op nog twee locaties testperiodes gehouden. Waarschijnlijk zullen in november de drie tandartspraktijken toegang krijgen tot het LSP en kan de uitwisseling van medische gegevens van start gaan.

Uitgebreide evaluatie

De pilots zullen worden geëvalueerd op verschillende onderdelen. Ten eerste zal er een knelpunteninventarisatie worden gehouden, gevolgd door een analyse van berichtenverkeer op het LSP. Ook zal er onderzoek bij de deelnemende tandartsen en apotheken plaatsvinden aan de hand van vragenlijsten en interviews.

Tandartspraktijken aansluiten op het LSP

Het plan is om in de toekomst tandartspraktijken aan te kunnen sluiten op het Landelijk Schakelpunt, dat het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverleners regelt. Tandartsen zijn echter een nieuwe groep zorgverleners, dus het aansluiten is niet zomaar gebeurd.

Verschillende maatregelen nodig

Voordat een aansluiting geïmplementeerd kan worden moet er eerst aan de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) worden voldaan en moeten beveiligde netwerkverbindingen worden gebruikt. Het is ook belangrijk om de wens van de patiënt niet te vergeten en registratie als UZI-abonnee te regelen, wat nodig is om je te kunnen identificeren voor het LSP. Verder moet er nog een gebruiksovereenkomst worden aangegaan met VZVZ en moeten er maatregelen worden getroffen om het proces in te passen in de praktijk.

Samen voor medicatieoverdracht

Voor en tijdens de proefprojecten wordt intensief samengewerkt met de KNMT, KNMP, Patiëntenfederatie Nederland en de leverancier van het tandartsinformatiesysteem. De pilots betreffen een eerste onderzoek in de voorbereiding op digitale medicatieoverdracht, voortkomend uit het programma Samen voor medicatieoverdracht.

Bronnen:
VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie
KNMT

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z