Poster: Gebruikservaring van MondMaatje-app

Mondmaatje

Hoe goed bevalt de e-health app MondMaatje onder mondhygiënisten? Dat is de kern van het afstudeeronderzoek van Elaf Abukar en Thessa van Lonkhuijsen, studenten Mondzorgkunde aan de Hogeschool Utrecht. Met hun kwalitatieve praktijkgerichte onderzoek wilden Abukar en Van Lonkhuijsen kennis en inzicht verkrijgen in de gebruikservaring met het dashboard van de e-health applicatie MondMaatje onder mondhygiënisten die werkzaam zijn in een parodontologiepraktijk.

Interviews met medewerkers Parodontologiepraktijk Friesland

Voor dit beschrijvende kwalitatieve praktijkonderzoek zijn zes respondenten die werkzaam zijn in één parodontologiepraktijk geïnterviewd. Deze interviews waren semigestructureerd. Er is sprake geweest van een gelegenheidssteekproef. Voor dit onderzoek luidde de inclusiecriteria als volgt: de respondenten moeten werkzaam zijn bij Parodontologiepraktijk Friesland (PPF). De exclusiecriteria waren: geen ervaring met het gebruik van het dashboard van MondMaatje. Alle zes de respondenten hebben het onderzoek afgerond.

Wegens de coronacrisis werden de interviews door middel van beeldbellen gerealiseerd, waarbij het audiomateriaal werd opgenomen. De onderzoekers gebruikten het programma F4transkript om de interviews letterlijk te transcriberen. Na het transcriberen was er sprake van een membercheck. Vervolgens werd er open, axiaal en selectief gecodeerd met behulp van het programma Microsoft Word.

Erg tevreden over MondMaatje

In het interview zijn vier thema’s aan bod gekomen: inhoud, effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid en de gebruikservaring. Over het algemeen waren alle respondenten erg tevreden over het dashboard van de applicatie MondMaatje. Desondanks werden er aanpassingen benoemd in de tabbladen: scores, gebitsdiagram, materialen en het dagboek om het dashboard voor hen inhoudelijk te verbeteren, effectiever en gebruiksvriendelijker te maken.

Poster: Gebruikservaring van MondMaatje-app
Klik hier voor een vergrote versie

Poster ontwikkeld door:
Elaf Abukar en Thessa van Lonkhuijsen, studenten mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht

Bekijk ook andere posters ontwikkeld door studenten Mondzorgkunde

Deze posters werden beoordeeld met een cijfer 7 of hoger en zijn een selectie uit de gemaakte posters die interessant zijn voor werkzame mondhygiënisten.

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z