Mensen beoordelen tijdens coronacrisis hun mondgezondheid ongeveer gelijk aan daarvoor

Drie praktiserende mondhygiënisten uit Groningen (Selma Burrekers), Amsterdam (Jolanda Gortzak) en uit Willemstad, Curacao (Esther Reyerse) onderzochten wat het effect zou kunnen zijn van de COVID-19 crisis op de mondgezondheid. Zij concludeerden dat de meeste mensen hun zelf ervaren mondgezondheid ‘redelijk goed’ tot ongeveer hetzelfde of zoals gewoonlijk beoordeelden.

Als mondzorgprofessionals vonden zij dat tijdens de COVID-19-pandemie het niet enkel belangrijk was om te voorkomen, dat men besmet raakte met het virus, maar ook dat het van belang is dat men blijft letten op de algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals mondverzorging.

Mondzelfzorg

Onder supervisie van gedragswetenschapper Yvonne Buunk-Werkhoven onderzochten de mondhygiënisten of de COVID-19-pandemie al dan niet een impact had op de mondgezondheid en het bewustzijn van de eigen mondverzorging. Direct nadat de mondzorgpraktijken in Nederland weer hun werkzaamheden oppakten, legden zij de focus op het bevorderen van een optimale mondgezondheid en het vergroten van mond(zelf)zorgbewustzijn bij hun patiënten.

Resultaten

Van 16 maart – 11 juni 2020 verzamelden de drie mondhygiënisten de gegevens voor dit onderzoek. Zij stelden twee eenvoudige vragen aan de patiënten die een bezoek brachten aan de mondzorgpraktijken. De observaties en ervaringen van de mondzorgprofessionals op de verschillende locaties en in hun klinische praktijken, en de mondgezondheid van de patiënten waren relatief vergelijkbaar. Het bleek dat de meeste mensen hun zelf ervaren mondgezondheid ‘redelijk goed’ tot ongeveer hetzelfde of zoals gewoonlijk beoordeelden.

Samenvattend, hopen deze mondhygiënisten met hun ‘practice based bewijs’ betreffende mondgezondheid ervaringen vanuit patiëntenperspectief, maar ook vanuit professionalsperspectief een ‘evidence based’ bijdrage’ te leveren. Bovendien willen zij door deze bevindingen te delen met collega’s  en relevante anderen in mondzorg alle mondzorgprofessionals motiveren om hun ‘best practices’ inzichtelijke en publiekelijk te maken. Nu een tweede golf inmiddels is begonnen, het coronavirus nog steeds niet is bedwongen en de cijfers nog niet lijken af te vlakken is het effect van de COVID-19 op de mondgezondheid mogelijk veranderd.

Bron:
Open access artikel: Burrekers, S.Y., Gortzak, J.J.C., Reyerse, E., & Buunk-Werkhoven, Y.A.B. (2020). The impact of COVID-19 on oral health and oral self-care awareness. Oral Health Care, 5, 4-4. doi: 10.15761/OHC.1000195

 

 

Lees meer over: Corona, Mondhygiëne, Thema A-Z