Posters door studenten Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht (deel 1)

Behoefte, bekwaamheid en beweegredenen van bachelor opgeleide mondhygiënisten met betrekking tot zelfstandige bevoegdheid

Bekijk twee posters gemaakt door vierdejaars studenten Mondzorgkunde van de Hogeschool Utrecht over taakherschikking en over de gevolgen van gastro-oesofageale refluxziekte op de mondgezondheid bij kinderen. Deze posters werden beoordeeld met een cijfer 7 of hoger en zijn een selectie uit de gemaakte posters die interessant zijn voor werkzame mondhygiënisten.

Behoefte, bekwaamheid en beweegredenen van bachelor opgeleide mondhygiënisten met betrekking tot zelfstandige bevoegdheid

Onderzoeksvraag

Wat is de mening van bachelor opgeleide mondhygiënisten over het verkrijgen van volledige zelfstandigheid tijdens de experimentele periode van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in het kader van de taakherschikking?

Behoefte, bekwaamheid en beweegredenen van bachelor opgeleide mondhygiënisten met betrekking tot zelfstandige bevoegdheid

klik hier voor vergrote versie

Aanbevelingen

• Taakverdeling tussen tandarts en mondhygiënist bespreken in beroepspraktijk
• Inventariseren bekwaamheid en de behoefte aan bij-en nascholing
• Hogescholen wordt aanbevolen praktische scholing voor primaire cariës aan te bieden en voor het behalen van het certificaat

Conclusie

Er kan geconcludeerd worden dat de participanten van mening zijn dat er behoefte is aan het volledig zelfstandig toedienen van lokale anesthesie en toepassen van ioniserende straling. Een belangrijke beweegreden hiervoor is dat er met volledige zelfstandigheid kwalitatief betere zorg geleverd kan worden aan patiënten. Het prepareren en restaureren van primaire cariës zal naar verwachting minder worden uitgevoerd, vanwege het ontbreken van bekwaamheid en tijd in de agenda’s.

Poster ontwikkeld door:
Kim Olivier en Shannon van der Ploeg, Mondzorgkunde B, Hogeschool Utrecht

De gevolgen van gastro-oesofageale refluxziekte op de mondgezondheid bij kinderen:
Een systematisch literatuuronderzoek

Een gastro-oesofageale reflux (GOR) is een fysiologisch proces. Het onvolledig sluiten van het maagklepje en een vloeibare voeding spelen hierbij een belangrijke rol. Wanneer GOR leidt tot hinderlijke klachten en/of complicaties wordt er gesproken van gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ). De prevalentie/incidentie van deze aandoening is dubieus.

De aanleiding voor het huidige onderzoek zijn variërende en uiteenlopende conclusies uit andere onderzoeken over de gevolgen van GORZ in de mond bij kinderen.

De gevolgen van gastro-oesofageale refluxziekte op de mondgezondheid bij kinderen.
klik hier voor vergrote versie

Hoofdvraag

‘Wat zijn de gevolgen van een gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) op de mondgezondheid bij kinderen van 6 maanden tot en met 13 jaar?’ Deelvragen Primaire dentitie (erosie en cariës), permanente dentitie (erosie en cariës), buffercapaciteit van het speeksel en zachte weefsels.

Huidig onderzoek is relevant, vanwege de informatieverstrekking aan beroepsprofessionals (praktisch). Met deze informatie kan voorlichting gegeven worden, met de eventueel hierbij behorende maatregelen (klinisch).

Conclusie

Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat een gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) gevolgen heeft op de mondgezondheid bij kinderen van 6 maanden tot en met 13 jaar, namelijk op de primaire elementen (erosie) en permanente elementen (cariës).

Poster ontwikkeld door:
May Lin Droog en Marlotte van Capelleveen, Hogeschool Utrecht

 

 

Lees meer over: Kennis, Mondhygiëne, Scholing, Thema A-Z