Sealen van molaren van jonge kinderen houdt ze langer cariësvrij en bespaart geld

Sealen van molaren van jonge kinderen houdt ze langer cariësvrij en bespaart geld

Door de kiezen van jonge kinderen met sealant te behandelen kunnen ze langer cariësvrij blijven. Ook zou dit het Amerikaanse gezondheidssysteem mogelijk $149 miljoen per jaar kunnen besparen, volgens een studie gepubliceerd in het Journal of the American Dental Association.

Vermijdbare chronische ziekte

Wereldwijd is cariës in de vroege kinderjaren (ECC) een van de meest voorkomende vermijdbare chronische ziekten bij kinderen. In de VS loopt 59% van de kinderen tussen de 2 en 5 jaar een hoog risico op cariës en wordt 87% hiervan gedekt door Medicaid of het State Children’s Health Insurance Program. Ongeveer een vijfde van deze jonge kinderen krijgt daadwerkelijk cariës, met name minderheden en kinderen met een laag inkomen.

Tandheelkundige kosten verminderen

Ongeveer 57 miljoen kiezen bij kleuters zouden dus baat kunnen hebben bij fissuursealant (pit-and-fissure sealant, PFS), maar dit wordt meestal niet vergoed. De tandheelkundige kosten in 2010 bedroegen meer dan $1,55 miljard voor deze groep. Het ondersteunen van prikkels om de preventie van tandheelkundige aandoeningen bij kinderen aan te moedigen, zou deze kosten kunnen verminderen, schreven de auteurs.

Kosteneffectiviteit van PFS

Daarom onderzochten ze de kosteneffectiviteit van met licht gepolymeriseerde, op hars gebaseerde fluoride-afdichtmiddelen op primaire molaren bij kinderen jonger dan 6 jaar met een hoog risico op cariës. De onderzoekers vergeleken gesealde en niet-gesealde tanden die werden behandeld in poliklinieken of operatiekamers.

Regressiemodel en beslisboom

1884 primaire molaren werden gedurende 5 jaar gevolgd met behulp van data van de tandheelkundeafdeling van het Boston Children’s Hospital. Met een regressiemodel schatten ze de kans op cariësontwikkeling. Ook werd een beslisboom gebruikt om de incrementele kosteneffectiviteitsratio in te schatten met een distconteringsvoet van 3% om de toekomstige kosten en resultaten aan te passen aan de huidige waarde.

Lagere zorgkosten na sealen

Tijdens de periode van 5 jaar waren de zorgkosten voor een kind met niet-gesealde molaren $90, vergeleken met $75 voor kinderen met verzegelde kiezen. Ook was er een verschil in het aantal cariësvrije jaren: zonder sealen ontwikkelden de kinderen gedurende 4,32 jaar geen cariës in die tanden terwijl de andere groep 4,85 jaar cariësvrij bleef.

Jaarlijkse miljoenenbesparing

Eke behandeling met fissuursealant leidde tot een besparing van $25 voor elk gewonnen cariësvrije jaar. Dit resulteerde in een totale besparing van $742 miljoen voor het tandheelkundige zorgstelsel in de VS gedurende de periode van vijf jaar. Volgens de groep zou de besparing jaarlijks dus ongeveer $149 miljoen bedragen.

Meer voordelen dan besparingen

Daarnaast gaan de voordelen verder dan besparingen. Sealen kan bij deze jonge kinderen ook een restauratieve behandeling uitstellen en zorg onder sedatie of algemene anesthesie voorkomen. Van de preventieve behandeling kan worden verwacht dat het minder psychologisch trauma veroorzaakt bij de pediatrische patiënt dan een restauratieve behandeling. Dit helpt bij het verminderen van toekomstige angst in verband met tandheelkundige ervaringen.

Mogelijk niet generaliseerbaar

De studie had verschillende beperkingen; de resultaten zijn bijvoorbeeld mogelijk niet generaliseerbaar voor kinderen met een laag of matig risico op tandbederf. Hoewel de uitkomsten kunnen variëren voor deze groep, bieden de bevindingen mogelijk inzicht voor de meest kwetsbare bevolkingsgroep, merkten de auteurs op.

Behandeling vergoeden

“Deze waarnemingen benadrukken de belangrijke rol van PFS-behandeling bij populaties die het meest kwetsbaar zijn voor ECC”, concludeerden de onderzoekers. “Beleidsmakers zouden moeten overwegen om PFS-behandeling van primaire kiezen bij kinderen met een hoog cariësrisico te vergoeden.”

Bron:
Journal of the American Dental Assocication

 

 

Lees meer over: Cariës, Thema A-Z