ANT stuurt minister Schippers brief over taakherschikking

ANT stuurt minister Schipper brief over taakherschikking

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft op 28 september een brief gestuurd naar minister Schippers van VWS over de voorgenomen taakherschikking. In de brief onderbouwt de ANT waarom zij – samen met de KNMT – tegen het experiment taakherschikking is. In de eerste alinea wordt ook duidelijk dat de minister elk inhoudelijk overleg over dit onderwerp met de beroepsgroep tot nu toe weigerde.

Geen dialoog
In de hoop een dialoog op gang te krijgen, stuurde de ANT op 19 juli een brief aan minister Schipper met een lijst vragen. “Eigenlijk een verzoek om de minimale informatie waar zorgverleners en patiënten recht op hebben om evidence based een weloverwogen mening te kunnen formuleren voor de consultatieronde die is ingezet”, zegt de ANT in de brief. De minister heeft op geen enkele vraag geantwoord, volgens de ANT. “Met name hebben wij voorgesteld om tot een bestuurlijk overleg te komen. De reactie daarop van uw kant is meer dan teleurstellend geweest. Een botte weigering is wellicht nog de beste kwalificatie. Wij krijgen daarom de indruk een dialoog met de doven te voeren”, schrijft de ANT.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer
De ANT-brief van begin juni was voor de Tweede Kamer aanleiding om zich uitgebreid te laten informeren over de mondzorg in Nederland. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt daarom op 3 oktober een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer ter voorbereiding van een algemeen overleg met de minister van VWS.

Lees meer over: Taakdelegatie | Taakherschikking, Thema A-Z