Tuchtrecht: berispring na te uitgebreide behandeling

Tuchtrecht berispring na te uitgebreide behandeling

Op 6 november berispte het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam een tandarts nadat deze een te uitgebreide behandeling had uitgevoerd en behandelingen had uitgevoerd die niet werden vergoed door de zorgverzekeraar. Hierdoor ondervond de behandelde vrouw extra complicaties.

Situatie

Op 30 mei 2017 klopt een vrouw aan bij een tandarts voor een second opinion. Het gaat om haar voortanden in het ondergebit. Na overleg met de vrouw stelt de tandarts een behandelplan op. Op 15 december 2017 bericht de zorgverzekeraar van de vrouw dat het complete bedrag van de behandeling (€ 7.027,51) vergoed zal worden.

De eerste behandeling vindt op 22 februari 2018 plaats. Volgens het behandelplan zouden de 12, 11, 21 en 22 verwijderd worden. Maar alleen de 22 wordt op die dag verwijderd. Een maand later plaatst de tandarts twee bruggen in de onderkaak en een 7-delige brug in de bovenkaak.

Dit levert problemen op. Over deze problemen is meermaals gecommuniceerd tussen de vrouw en de tandarts. Ook bezoekt de vrouw andere tandartsen en adviseurs. Uiteindelijk komt de vrouw toch weer bij de originele tandarts terecht. Dit is in april 2019. De tandarts doet aanpassingen aan de geplaatste bruggen. Zo wordt de 7-delige brug aangepast naar een 4-delige brug met drie losse kronen.

Maar ook hier krijgt de vrouw weer last van. Weer bezoekt ze andere tandartsen meerdere keren. Ook komt ze nog terug bij de originele tandarts. Maar, na een gesprek tussen de tandarts en de echtgenoot van de vrouw op 5 juli 2019, heeft er geen behandeling meer bij deze tandarts plaatsgevonden.

Klacht

Op basis van bovenstaande situatie besluit de vrouw een tuchtrechtelijke klacht in te dienen. Die klacht was 9-voudig:

 1. De tandarts heeft misbruik gemaakt van haar machtspositie.
 2. De tandarts heeft de nek van de vrouw ernstig beschadigd omdat er geen rekening werd gehouden met de zwakke fysieke toestand van de vrouw.
 3. De tandarts is op de ingeslagen weg doorgegaan, ondanks de ontstane problemen bij de behandelingen.
 4. De tandarts heeft gedreigd de rekening te verhogen, zonder goed werk te leveren.
 5. De tandarts heeft de vrouw haar privacy geschonden door haar zonder toestemming door te verwijzen naar andere behandelaars.
 6. De tandarts heeft wel het volledige vergoede bedrag ontvangen van de zorgverzekeraar, maar niet alle behandelingen uitgevoerd.
 7. De tandarts heeft de vrouw onjuist behandeld door te razen, te tieren, behandelingen uit te stellen, weg te lopen en de vrouw belachelijk te maken.
 8. De tandarts heeft de vrouw haar sociale leven onmogelijk gemaakt.
 9. De tandarts heeft haar zorgplicht geschonden.

Beoordeling

Uiteindelijk zijn van de bovenstaande klachtonderdelen slechts twee delen grondig verklaard. Dit zijn klachtonderdeel 6 (De tandarts heeft wel het volledige vergoede bedrag ontvangen van de zorgverzekeraar, maar niet alle behandelingen uitgevoerd) en 9 (De tandarts heeft haar zorgplicht geschonden).

Het is aantoonbaar dat van het originele behandelplan (waarvoor het budget was verleend) is afgewezen. Hierdoor worden er andere en extra handelingen uitgevoerd die niet onder de machtiging vallen. Daardoor kwam de vrouw later in de problemen. Toen ze weer aan haar bovenkaak moesten worden behandeld, was het budget op. Hierdoor heeft de tandarts tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld, aldus het college.

Daarnaast heeft de tandarts volgens het college haar zorgplicht geschonden door niet juist te handelen. Zo stelde zij een veel te ambitieus behandelplan op. De bovenkaak had niet bij de behandeling betrokken mogen worden. Volgens de tandarts deed ze dit omdat ze het gebit als één geheel ziet en ook zo wil behandelen. Het college gaat daar echter niet in mee. Zij vinden dat de medische geschiedenis en slechte staat van het gebit van de vrouw juist een argument zijn om de bovenkaak niet te behandelen.

Uitspraak

De vrouw kwam slechts bij de tandarts met een hulpvraag voorlag voor haar voortanden in het ondergebit. Toch ging de tandarts over op een uitgebreid en ambitieus behandelplan. Te uitgebreid en ambitieus, volgens het college. De tandarts had deze beslissing niet mogen en niet moeten maken.

Daarbij komt dat de tandarts het budget dat beschikbaar was gesteld door de zorgverzekeraar van de vrouw heeft gebruikt voor andere dan de toegestane werkzaamheden.

Op basis van die twee punten komt het college op 6 november 2020 tot de volgende uitspraak:

 • Klachtonderdelen 6 en 9 zijn gegrond
 • De overige klachtonderdelen zijn ongegrond
 • De tandarts wordt de maatregel van een berisping opgelegd

Bron
Overheid.nl
Tuchtrecht.overheid.nl

 

 

Lees meer over: Opmerkelijk, Thema A-Z