Afschaffen verbruiksbelasting op suikervrije frisdranken goed idee voor mondgezondheid?

Afschaffen verbruiksbelasting op suikervrije frisdranken goed idee voor mondgezondheid

Het Algemeen Dagblad berichtte onlangs dat het kabinet de verbruiksbelasting op suikervrije frisdranken en bronwater wil gaan afschaffen, waardoor deze producten goedkoper worden voor de consument. Is dit een goede maatregel om de mondgezondheid in Nederland te verbeteren?

Frisdrankenaccijns

Nederland is het enige land in Europa dat accijns heft over frisdranken, bronwater, vruchtensappen en siropen. Accijns is een indirecte belasting, die opgelegd wordt aan goederen die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Volgens Europese richtlijnen mag dit alleen bij producten als tabak, alcohol en brandstof. Om deze richtlijnen te omzeilen wordt de Nederlandse frisdrankenaccijns ‘bijzondere verbruiksbelasting’ genoemd.

Kabinetsplan

Volgens het Algemeen Dagblad is het kabinet van plan deze verbruiksbelasting af te schaffen voor suikervrije frisdranken en bronwater. Een literfles zou hierdoor 9 cent goedkoper worden. Het idee achter de maatregel is dat mensen eerder voor een light-variant zullen kiezen als deze goedkoper is. De afschaffing van de verbruiksbelasting zou gebeuren in het kader van het Nationaal Preventieakkoord dat staatssecretaris Blokhuis eind oktober wil presenteren. In dit Preventieakkoord worden overheidsmaatregelen gepresenteerd om de gezondheid van de bevolking te verbeteren en met name roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan.

Verlaging btw groente en fruit

Gezondheidsdeskundigen plaatsen kanttekeningen bij de beoogde maatregel. Op de website van Een Vandaag zegt huisarts Tamara de Weijer dat de logica van de maatregel haar ontgaat, omdat suikervrije frisdranken niet bepaald gezond zijn en geen onderdeel zijn van de schijf van vijf. Ze denkt dat er meer gezondheidswinst is te behalen door de btw op groente en fruit te verlagen en een suikertaks in te voeren.

Suikertaks

Een suikertaks houdt in dat dranken die suiker bevatten extra belast worden. In een aantal landen is de suikertaks al ingevoerd en dat blijkt een groot succes te zijn. In Groot-Brittannië heeft het de frisdrankindustrie aangezet om de hoeveelheid suiker in de frisdranken fiks omlaag te brengen. In een arm land als Mexico heeft de invoering van de suikertaks daadwerkelijk geleid tot een daling van de verkoop van suikerrijke dranken en een stijging van gezondere dranken. Vooral mensen met een lage sociaaleconomische status bleken gevoelig voor het prijsverschil.

Mondzorg

Het consumeren van minder suiker is niet alleen van invloed op iemands gewicht, maar kan ook positief uitpakken voor de mondgezondheid. Is het afschaffen van de verbruiksbelasting voor suikervrije frisdranken en bronwater daarom een goed idee voor de mondzorg? Of zijn er betere maatregelen te bedenken? Wij vroegen het de brancheorganisaties KNMT en NVM-mondhygiënisten.

KNMT

De KNMT zegt in een reactie blij te zijn met de aandacht van het huidige kabinet voor preventie. Volgens woordvoerder Hans Scholten zijn light-frisdranken echter vrijwel even slecht voor de tanden als frisdranken met suiker. “Het toegevoegde zuur aan frisdranken is namelijk een belangrijke oorzaak van tandbederf. Het effect van het bevoordelen van light-frisdrank boven suikerbevattende dranken is voor de mondgezondheid dan ook beperkt.”

De KNMT verwacht meer van andere maatregelen om kinderen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van frisdrank, zoals meer voorlichting over verantwoord eten en drinken en het bannen van deze drankjes uit schoolkantines.

NVM-mondhygiënisten

NVM-mondhygiënisten vindt de afschaf van de verbruiksbelasting op suikervrije dranken op zich een positieve ontwikkeling. Volgens Manon van Splunter-Schneider, voorzitter NVM-mondhygiënisten, kan het goedkoper maken van deze producten leiden tot bewustere keuzes geprikkeld door het financiële voordeel. “Het is een voordeel voor mond, lijf en portemonnee en een stap in de goede richting.” Ze zou echter liever zien dat er een suikertaks wordt ingevoerd, aangezien dit in andere landen succesvol is gebleken. “Waarom moet er in Nederland weer iets worden verzonnen, terwijl het wiel, met goede resultaten, al is uitgevonden? Bovendien vinden wij het vreemd dat groente en fruit duurder worden en dat frisdrank, ook al is het zonder suiker, goedkoper wordt door de accijns erop te laten vervallen.”

Daarnaast benadrukt NVM-mondhygiënisten het belang van voorlichting over een gezonde mond en preventieve mondzorg. Daar horen ook voedingsadviezen bij om bijvoorbeeld het effect van koolzuur op het gebit beter bekend te maken.

Vindt u de afschaffing van de verbruiksbelasting op suikervrije dranken een goed idee voor de mondgezondheid?

Geef nu uw mening. De resultaten van de mondzorgprofessionals maken wij binnenkort bekend op dental INFO.

Lees meer over: Partnernieuws, Partnernieuws, Thema A-Z, Voeding en mondgezondheid/