‘Toegankelijkheid mondzorg moet verbeterd worden’

‘Toegankelijkheid mondzorg moet verbeterd worden’

Albert Feilzer, decaan van ACTA, wil verder geen tijd verspillen aan het experiment van de taakherschikking. Volgens hem is het van groot belang alle energie nu te steken in de oplossing van een ander probleem, namelijk dat de mondzorg steeds minder toegankelijk is voor minderdraagkrachtigen.

Experiment taakherschikking opschorten

In augustus heeft Albert Feilzer in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer zijn bezorgdheid geuit over de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland. Op 11 september heeft hij dit mondeling toegelicht aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie VWS.

Hij wil dat de Algemene Maatregel van Bestuur wordt opgeschort waarin het experiment van de taakherschikking is vastgelegd. Hij vindt dat er geen tijd gestoken moet worden in dit experiment waarin mondhygiënisten meer bevoegdheden krijgen. Hij wil dat dit in samenhang bekeken wordt met het voorstel om meer studenten Tandheelkunde toe te laten.

Installatie brede mondzorgcommissie

Albert Feilzer is van mening dat beter een brede commissie geïnstalleerd kan worden. Deze commissie zou zich dan met alle problemen moeten bezig houden, die momenteel in de mondzorg spelen. Het gaat dan met name om de toegankelijkheid van de mondzorg. Sinds een bezoek aan de tandarts niet meer in de basisverzekering is opgenomen, gaan economisch zwakkeren veel minder naar de tandarts. Dit geldt ook voor hun kinderen, hoewel de basisverzekering wel tandartskosten voor kinderen tot achttien jaar dekt. Ook ouderen bezoeken steeds minder de tandarts. Dit heeft niet alleen een financiële oorzaak, maar komt ook voort uit een verminderde mobiliteit.

Belang goede mondzorg

Ook in verband met de algehele volksgezondheid is een goede mondzorg van belang. Er is een directe relatie aangetoond tussen de mondgezondheid en bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en diabetes. Er moet dus een oplossing komen waardoor een goede mondzorg voor iedere Nederlander toegankelijk is.

Bron:
Vrije Universiteit Amsterdam

Lees meer over: Taakdelegatie | Taakherschikking, Thema A-Z