Gebit gaat ook op vakantie in de zomerperiode

Gebit gaat ook op vakantie in de zomerperiode

Het mondverzorgingsgedrag van mensen, laat te wensen over op vakantie. Zo reinigen we minder vaak tussen de tanden, poetsen we minder zorgvuldig en hebben we over het algemeen een slechtere mondgezondheid tijdens de vakantie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘mondgezondheid op vakantie’ dat TePe Mondhygiëne Producten recent heeft uitgevoerd.

TePe heeft onderzoek gedaan onder de leden van Bluxbox.nl omtrent hun mondhygiëne routine op vakantie. In totaal hebben 206 personen deelgenomen aan het onderzoek. Daarnaast is er onderzoek gedaan onder mondzorgprofessionals via NVM en TePe.com. Dit onderzoek is door 53 mondzorgprofessionals ingevuld. Wat blijkt: bijna 90% van de ondervraagde mondzorgprofessionals geeft aan dat de gebitsverzorging van patiënten op vakantie flink achteruit is gegaan.

Tandenpoetsen heeft volgens de respondenten niet minder prioriteit op vakantie.  69,6% geeft aan zowel thuis als op vakantie twee keer per dag de tanden te poetsen. Het is wel zo dat bijna 70% op vakantie met een handtandenborstel poetst, terwijl dit thuis precies het tegenovergestelde is. Bijna 70% poetst daar met een elektrische tandenborstel.
Interdentaal reinigen schiet er vaak bij in op vakantie. 30% geeft aan minder dan één keer per dag tussen de tanden schoon te maken. Volgens het onderzoek is het thuis slechts 18% die dit minder dan één keer per dag doet. 40% reinigt wel trouw één keer per dag tussen de tanden. Echter is dit aantal thuis zo’n 10% hoger.
Vijf keer zoveel mensen gaven aan in het geheel niet interdentaal te reinigen op vakantie. Thuis gaan mensen veel makkelijker en sneller aan de slag met interdentale reinigingsproducten.

‘100% van de ondervraagde mondzorgprofessionals beaamt het: in de vakantie wordt er minder trouw interdentaal gereinigd door patiënten.’

Iets wat de mondzorgprofessional beaamt. 100% van de ondervraagde mondzorgprofessionals geeft aan dat er minder trouw interdentaal gereinigd is op vakantie door hun patiënten. Dit is zonde. Wellicht weten veel patiënten niet dat met tandenpoetsen alleen het gebit niet goed schoon wordt. Ze reinigen dan maar 60% van hun gebit, de overige 40% zit tussen hun tanden.

Redenen minder mondverzorging tijdens vakantie

Respondenten geven aan dat ze tijdens de vakantie minder zin hebben om met mondverzorging bezig te zijn. Zo vertelt een respondent bijvoorbeeld: “Ik ben minder zorgvuldig met extra reiniging van het gebit. Vaak omdat je veel op pad bent, laat thuis en dan heb je geen zin meer om je tanden grondig te reinigen.” Ook de routineverandering wordt als reden aangegeven: “Omdat de dagen dan heel anders zijn ingedeeld, kom ik er niet altijd aan toe om twee keer per dag mijn gebit goed te doen.” Geen zin en geen tijd is ook een belangrijke factor: “ Het lijkt wel of je op vakantie geen tijd hebt voor je dagelijkse/wekelijkse routine.”

Een mondzorgprofessional herkent het gedrag en zegt: “Wanneer het mij opvalt dat de plaque en bloedingsscore hoger is, vraag ik aan de patiënt hoe dit komt. Dan antwoorden ze dat wanneer ze op vakantie zijn ze hun dagelijkse ritme en activiteiten veranderen. Oftewel de tanden zijn ook met vakantie…”

Een mondhygiëniste herkent het gedrag. “Een patiënt die retour komt na zijn/haar vakantie, begint meestal met een JA MAARRRR. Meestal geef ik dan als voorbeeld dat je ook schoon ondergoed en schone sokken meeneemt in je koffer. Dus in het vervolg ook je ragers, stoker en borstel meenemen en gebruiken.”

Het gebrek aan routine en structuur zorgt ervoor dat mensen vergeten tussen de tanden te reinigen. “Doordat de structuur ontbreekt het minder goed gaat met de mondhygiëne”, vertelt een mondhygiëniste in het onderzoek.

Ook het wennen aan handmatig poetsen draagt volgens de professie bij aan de slechtere mondhygiëne. “De elektrische borstel kan niet mee, mensen moeten weer handmatig poetsen. Door het vakantieritme vergeten zij te rageren.”

Veel patiënten hebben spijt van het laten versloffen van de mondhygiëne routine en beloven beterschap. Mondhygiënisten delen hun ervaring over het gedrag van patiënten na de vakantie. Patiënten beseffen na de zomervakantie hoe belangrijk dagelijkse mondverzorging is. Ze krijgen spijt dat ze de elektrische tandenborstel en de ragers niet mee hebben genomen op vakantie.

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z/