Vrouwen in VS zorgen beter voor hun mond

Vrouwen in VS zorgen beter voor hun mond

Welk geslacht heeft de beste mondhygiënegewoonten? Mannen of vrouwen? Uit nieuw onderzoek blijkt dat vrouwen in Amerika beter mondhygiënegedrag vertonen dan mannen. Ze gaan bijvoorbeeld vaker proactief naar de tandarts.

Vrouwen in het onderzoek waren beter in het proactief bezoeken van de tandarts dan mannen. Mannen lopen daardoor mogelijk een groter risico op tandziekten. Dit maakt het misschien nodig voor tandartsen, hygiënisten en anderen die geïnteresseerd zijn in tandheelkundige volksgezondheid, om genderspecifieke strategieën te ontwikkelen.

“Ondanks nationaal gestelde doelen om de ongelijkheden in de mondgezondheid te verminderen, bevestigt onze studie een aanhoudende kloof in preventieve en routinematige tandheelkundige zorg tussen mannen en vrouwen”, schreven de auteurs, geleid door Dr. Frank Licari, MBA, van de Roseman University of Health Sciences College of Dental Medicine.

Kwaliteit van leven

Mondgezondheid is een hoeksteen van de algehele gezondheid. Maar veel mensen zijn zich niet bewust van het belang ervan. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen over het algemeen mondgezondheid als een groter effect op de kwaliteit van leven beschouwen. Ze hebben een betere mondgezondheidsvaardigheden en staan positiever tegenover tandartsbezoeken dan mannen.

Om de relatie tussen geslacht en mondgezondheid beter te begrijpen, analyseerden onderzoekers gegevens van 4.741 mannen en vrouwen van 30 jaar en ouder. Toen de deelnemers werd gevraagd wanneer ze voor het laatst bij de tandarts waren geweest, reageerden de mannen anders dan de vrouwen. Ongeveer 54% van de vrouwen meldde een bezoek in de afgelopen zes maanden of minder, vergeleken met ongeveer 46% van de mannen.

Bovendien bezochten vrouwen vaker de tandarts zonder directe aanleiding, of om een behandeling uit te voeren die eerder was afgesproken. Omgekeerd gingen mannen vaker naar de tandarts als reactie op een oproep van de tandarts of voor tandpijn of een aandoening waarvoor behandeling nodig was, schreven ze.

Tekortkomingen

De tekortkomingen van het onderzoek waren onder meer dat de gegevens waren gebaseerd op zelfgerapporteerde informatie. Het was ook onderhevig aan recall-bias en de auteurs konden de gerapporteerde tandartsbezoeken niet verifiëren.

Omdat de resultaten suggereren dat vrouwen betere mondgezondheidspraktijken en -gedrag vertonen, kunnen mannen een onevenredige last van mondaandoeningen ervaren, schreven ze. “Het opnemen van geslacht in zorgbenaderingen kan een bescheiden verbetering bieden in de mondgezondheidsresultaten”, concludeerden de onderzoekers.

Bron:
Journal of Dentistry

 

 

Lees meer over: Opmerkelijk, Thema A-Z