Waarom ervaren tandartsen een burn-out?

burn-out, handen voor gezicht

Burn-out is een veel voorkomend fenomeen onder zorgverleners, met name tandartsen, en de gevolgen kunnen schadelijk zijn voor de werkplek. Een nieuwe studie gepubliceerd in de juni-editie van het Journal of Dentistry onderzocht de werkgerelateerde factoren die bijdragen aan burn-out bij tandartsen.

“Het syndroom heeft negatieve gevolgen voor organisaties, klinieken en bedrijven, resulterend in slechte service aan patiënten, verhoogd ziekteverzuim, klinische fouten en financiële verliezen, evenals negatieve gevolgen voor het individu in kwestie die sterk lijken op de symptomen van depressie , mogelijk zelfs leidend tot zelfmoord”, schrijven de auteurs, geleid door Cristina Gómez-Polo van de Salamanca Universiteit in Spanje.

Welke factoren maken tandartsen vatbaarder voor burn-out?

Burn-out wordt gekarakteriseerd als een extreem negatieve reactie op chronische stress, vaak afkomstig uit de werkomgeving. Burn-out veroorzaakt nadelige gevolgen voor individuen, organisaties, klinieken en bedrijven.

Het doel van het onderzoek was om te beoordelen welke sociodemografische en werkgerelateerde factoren verband houden met het burn-outsyndroom bij tandartsen. Ongeveer 1.300 tandartsen in Spanje namen deel aan een online-enquête om hun mate van burn-out te kwantificeren. De relatie tussen de werkgerelateerde en sociodemografische factoren werd waargenomen voor elk van de drie dimensies van burn-out: emotionele uitputting, depersonalisatie en persoonlijke bekwaamheid.

Bijna 10% van de geëvalueerde tandartsen gaf aan een hoge mate van burn-out te ervaren. Binnen de onderzochte populatie hadden omgeving, leeftijd en werkuren per week een significante invloed op de emotionele uitputting die tandartsen ervoeren. Het percentage tandartsen met tekenen van burn-out geclassificeerd als emotionele uitputting was hoger voor de volgende groepen:

  • Vrouwen
  • Degenen die in een landelijke omgeving werken
  • Niet-eigenaren van praktijken
  • Degenen die altijd of vaak alleen werken

Eigendom van de praktijk, jarenlange ervaring en het aantal werkuren per week hadden een significante invloed op depersonalisatie. Alleen werken bleek een hoog risico te creëren op het lijden aan een laag gevoel van persoonlijke bekwaamheid.

“Het burn-outsyndroom treft vaker jonge tandartsen die geen praktijk hebben en elke week veel uren werken”, aldus de auteurs van het onderzoek.

Hoe het burn-outsyndroom ontstaat

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het burn-outsyndroom als een ziekte erkend. Hoewel er onderliggende persoonlijke oorzaken kunnen zijn, wordt burn-out vaak geassocieerd met externe factoren die specifiek verband houden met de werkplek. Burn-out is vaak onderzocht in beroepen die veel interactie met anderen met zich meebrengen.

Burn-out neemt in ernst toe naarmate het zich ontwikkelt door drie dimensies: emotionele uitputting, depersonalisatie en lage persoonlijke bekwaamheid. Emotionele uitputting wordt gekenmerkt door verlies van energie, mentale en fysieke uitputting, vermoeidheid en gebrek aan kracht.

Burn-out bij tandartsen

Elementen van stress gerelateerd aan zorg maken tandartsen vatbaarder voor het burn-outsyndroom. Werkgerelateerde, fysieke, management- en persoonlijke variabelen dragen allemaal bij aan de vatbaarheid van tandartsen voor burn-out.

Omdat het vaak voorkomt in de tandheelkunde, leidt het ervaren van hoge niveaus van angst en het verzorgen van een patiënt met pijn tot overbelaste tandartsen. Deze druk kan het moeilijk maken om tandheelkundige behandelingen te geven.

Verder onderzoek

De auteurs van het onderzoek wijzen op het belang voor verder onderzoek. Ze dringen er bij andere onderzoekers op aan om verder onderzoek te doen naar persoonlijke variabelen, werkgerelateerde variabelen van de tandartspraktijk en de beschikbaarheid van behandelingen voor tandartsen om de druk te verminderen.

De onderzoekers vinden het nodig om op alle drie de niveaus in te grijpen en het bewustzijn over burn-out bij tandartsen te vergroten. Op organisatorisch niveau “is het raadzaam om de nadelige organisatorische of werkgerelateerde variabelen te identificeren die de kans op een burn-out vergroten, om ze aan te passen of te minimaliseren”, concludeerden de auteurs van het onderzoek.

Bron:
Journal of Dentistry

Lees meer over: Thema A-Z, Werken met plezier