ACTA herstart de opleiding Prothetische tandheelkunde en Orale Implantologie

ACTA

ACTA herstart per september haar afstudeerprofiel van de master in Oral Health Science Orale Implantologie en Prothetische Tandheelkunde. De opleiding kan per 2022-2023 drie studenten voor dit afstudeerprofiel plaatsen en nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar een opleidingsplaats.

Dit afstudeerprofiel is een van de vijf afstudeerprofielen binnen de Engelstalige  post-initiële master-opleiding Oral Health Sciences.

De afdeling Reconstructieve Mondzorg van ACTA verzorgt het afstudeerprofiel Prothetische tandheelkunde en Orale Implantologie. Het betreft een driejarige fulltime opleiding waarbij vier dagen per week fysieke aanwezigheid is vereist. De principes van Top Down Planning of ook wel Backward Treatment Planning genoemd, zijn leidend in deze opleiding. De opleiding combineert prothetische tandheelkunde en orale implantologie omdat zij uitgaat van de filosofie dat het prothetische probleem en de mogelijke behandeling daarvan leidend is voor de keuze van een eventuele implantaatbehandeling. De MSc-studenten die deze cursus voltooien, hebben de kennis en het vermogen om de meest uiteenlopende patiënten op beide gebieden te behandelen.

Meer informatie

Meer informatie “ACTA herstart de opleiding Prothetische tandheelkunde en Orale Implantologie”

Prof. dr. Albert J. Feilzer, ad interim hoofd afdeling Reconstructieve Mondzorg
email: a.feilzer@acta.nl
tel: 06 10235484

Lees meer over: Kennis, Partnernieuws, Partnernieuws, Scholing