Advies Droge Mond

Vernieuwd advies Droge mond

Dit advies Droge mond is bedoeld voor tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten. Het advies bevat inhoudelijke aspecten van de voorlichting en preventieve handelingen die door de zorgverlener kunnen worden verricht. Het advies Droge mond is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

Ivoren Kruis Advies Droge Mond

Bestel bijbehorende patiëntenfolders

Lees meer over: Adviezen, Kennis