Handboek Integrale Mondzorg

Personeelshandboek

Het verlenen van kwalitatief goede mondzorg aan cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen wordt steeds problematischer. Het Handboek Integrale Mondzorg biedt hulp.

Het Handboek is het resultaat van een gezamenlijke aanpak van de Amsterdamse zorgsector en de Amsterdamse Tandartsen Vereniging. Het boek geeft handvatten voor de organisatie van de mondzorg in de Amsterdamse verpleeg- en verzorgingshuizen.

Waarom het verlenen van goede zorg steeds moeilijker wordt, staat beschreven in het voorwoord: ‘De oorzaak is tweeledig, ten dele wordt dit veroorzaakt door de toenemende zorgzwaarte van de cliëntenpopulatie. Anderzijds is de oorzaak gelegen in de constatering dat de groep cliënten die nog steeds over (een deel van) het eigen gebit beschikken steeds groter wordt. Daarnaast is de verwachting dat deze groep cliënten de komende jaren flink zal groeien. Deze trends maken een adequate mondzorg extra noodzakelijk.’

Het complete Handboek vindt u hier.

Lees meer over: Adviezen, Kennis