Trauma-App voor patiënten: hoe te handelen bij tandheelkundig ongeval

Trauma-App voor patiënten: hoe te handelen bij tandheelkundig ongeval

De International Association of Dental Traumatology (IADT) heeft de app ToothSOS geïntroduceerd. Deze app geeft in stappen aan hoe te handelen bij een tandheelkundig ongeval.

Voor patiënten wordt in heldere taal uitgelegd wat te doen bij een tandheelkundig ongeval, ondersteund door foto’s. Verder biedt de app informatie over het voorkomen van trauma en uitleg over de verschillende soorten mondbeschermers die in de handel zijn.

Mondzorgprofessionals kunnen de Trauma Guidelines van de IADT nalezen in de app. “Die Guidelines komen overigens voor een groot deel overeen met de met de in Nederland gehanteerde traumarichtlijnen”, zegt de NVvE op haar website.

Lees meer over: E-health, Kennis