ChatGPT-model nu ook in de zorg te vinden

ChatGPT-model nu ook in de zorg te vinden

Dat artificial intelligence (AI) op elk werkvlak kan worden gebruikt is een feit, maar dat het nu ook wordt toegepast in de zorg is iets nieuws. Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) zet als proef AI in om medische vragen van patiënten te beantwoorden. ETZ is niet de enige, UMC Groningen en Amsterdam UMC gaan ook aan de slag met de toepassing van epd-leverancier Epic.

AI zou worden toegepast om medische vragen van patiënten te beantwoorden. Ziekenhuizen merken nu al dat er wekelijks duizenden berichten binnen komen en dit aantal zal alleen maar toe nemen. Om dit aan te kunnen, gaat ETZ een large language model inzetten om te helpen de vragen te beantwoorden. Dit zal de medewerkers veel tijd gaan besparen.

Hoe het werkt

AI maakt automatisch een conceptantwoord op de vragen, waarna dit in het elektronisch patiëntendossier (epd) wordt gezet. Een medewerker moet het antwoord eerst lezen voordat het naar een patiënt kan worden gestuurd. Zo kunnen ze de antwoorden nog aanpassen en eventuele fouten eruit halen.

Privacy

Om de privacy van de patiënten niet te schaden, draait het hele model binnen de cloud-omgeving van het ziekenhuis. Het kan niet worden hertraind, omdat dat tegen het medisch beroepsgeheim en privacywet AVG in zou gaan. Verbeteren zou alleen kunnen door de instructies die het ziekenhuis geeft aan te passen. Dit heet prompt-engineering.

Om de instructies aan te passen wordt er aan de zorgverleners feedback gevraagd. Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld zijn op welke vragen het model wel of niet antwoord geeft. Bij ETZ kan het model alleen antwoord geven als de informatie al bekend is in het dossier van de patiënt.

Europese primeur

ETZ, UMC Groningen en Amsterdam UMC zijn de eerste ziekenhuizen in Europa die AI gaan uitproberen. Bij ETZ duurt de proef drie maanden, dit doen ze in een veilige testomgeving. Echte patiënten merken hier dus nog niks van. De andere twee ziekenhuizen zijn nog niet zo ver als ETZ. Ze zijn ermee bezig, maar weten nog niet wanneer zij het gaan testen.

Toekomst

AI zou in de toekomst meer gaan doen dan alleen vragen beantwoorden. Er wordt nu al gesproken over medische samenvattingen van het patiëntendossier en concept-patiënten brieven. Denk aan ontslagbrieven voor huisartsen. Hierdoor zou de arts meer tijd hebben voor de zorg van patiënten.
Uiteindelijk zou AI ook informatie uit het dossier van een patiënt kunnen combineren met medische domeinkennis. Omdat je het model dan gebruikt als medical device, worden daar wel strenge eisen aan gesteld. Het zal dus nog wel even duren voor dat we daar zijn.

Bron:
Skipr

 

 

 

Lees meer over: E-health, Kennis