Inkorting opleiding Tandheelkunde doorgedrukt

Studieovereenkomst – Toelichting

De demissionair ministers Kuipers en Dijkgraaf drukken hun plan door om de opleiding Tandheelkunde in te korten. Die moet van 6 naar 5 jaar, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. De door hen ingestelde commissie die de inkorting heeft onderzocht, heeft aangetoond dat dat onverantwoord is. Het inkorten van de opleiding leidt tot risico’s voor de kwaliteit, de veiligheid en de kosteneffectiviteit van de zorg, zo stelt de commissie.

Extra opleidingsplekken

Door de huidige opleiding af te knijpen willen de ministers budgetneutraal 50 extra plekken creëren. Daarnaast komen er nog 36 extra opleidingsplekken die worden bekostigd uit het inkrimpen van het aantal studenten Geneeskunde met 31. Dat telt dan op tot 345 plekken, tegen 259 nu. Voorzitter Hans De Vries van tandartsenvereniging KNMT: “Investeren in de mondzorg willen de ministers niet: de operatie om meer tandartsen op te leiden mag niks kosten. En dat terwijl er al jarenlang niet in de opleiding is geïnvesteerd. De facto betekent de inkorting dus een harde bezuiniging op de mondzorg; een opvallend besluit door een demissionair kabinet.”

Onvoldoende gekwalificeerde tandartsen

Uit onderzoek van de commissie ‘Onderzoek verkorting opleiding tandheelkunde’, bestaande uit vertegenwoordigers van de universitaire opleidingen en de KNMT, blijkt inkorten van de opleiding leidt tot onvoldoende gekwalificeerde tandartsen. Afgestudeerden van een vijfjarige opleiding zullen niet het competentieniveau bereiken dat aansluit op de professionele standaard, met als gevolg risico’s voor de kwaliteit, de veiligheid en de kosteneffectiviteit van de zorg.

Andere EU landen

De ministers spreken dit tegen, omdat elders in de EU ook landen zijn die hun tandartsen in 5 jaar klaarstomen voor het vak en zij ook in Nederland mogen werken. Een vergelijking met de opleidingsduur in andere Europese landen loopt echter mank. De wettelijke kaders, scholing en verlening van mondzorg verschillen namelijk sterk tussen landen. In Nederland speelt preventie bijvoorbeeld een veel belangrijker rol, en wordt meer samengewerkt in samenhang met de algehele gezondheid en welzijn. Buitenlandse tandartsen die hier komen werken worden bij hun komst dan ook intensief begeleid. Daar komt bij dat studenten in het buitenland vaak een of twee jaar extra stagelopen na hun studie. De Vries: “We moeten tandartsen blijven opleiden die direct aan de slag kunnen en daarvoor zijn die 6 opleidingsjaren hard nodig.”

“Dat de ministers nu hun zin doordrijven stelt ons erg teleur”, stelt De Vries. “Gezien de grote bezwaren van de commissie, de opleidingen en de beroepsgroep enerzijds en de demissionaire status van het kabinet anderzijds was een pas op de plaats juist geweest.” De KNMT blijft in dit dossier optrekken met de universitaire opleidingen Tandheelkunde (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Radboud Universiteit).

Omdat de inkorting bij wet geregeld moet worden, richten ze nu hun gezamenlijke inspanningen op de Tweede Kamer. De Vries: “We kampen met enorme tekorten en een steeds complexere zorgvraag. Dan moet je niet morrelen aan de kwaliteit van de opleiding. Het lerarentekort lossen we toch ook niet op door een jaartje van de PABO te schrappen?”

Bron:
KNMT

Lees meer over: Kennis, Scholing