Nieuwe richtlijn Parodontologie beschikbaar voor commentaar

Nieuwe richtlijn Parodontologie beschikbaar voor commentaar

De nieuwe richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk staat open voor commentaar. Deze aangepaste richtlijn is ontwikkeld door de “Commissie Richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk” waarin de NVvP, ANT, KNMT en NVM-mondhygiënisten vertegenwoordigd zijn.

Bekijk de richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

  • DPSI-score is vervangen door de Periodieke Parodontale Screening (PPS).
  • Het woord ‘Herbeoordeling’ is vervangen door ‘Evaluatie’ (dit is puur een tekstuele wijziging, inhoudelijk vindt dezelfde handeling plaats).
  • Waar ‘Evaluatie’ stond, staat nu ‘Periodieke herbeoordeling’ (dit is puur een tekstuele wijziging, inhoudelijk vindt dezelfde handeling plaats).
  • Bij de verschillende stappen in de richtlijn wordt benoemd door wie de handeling mag worden uitgevoerd.

Geef uw commentaar op de nieuwe richtlijn Parodontologie

Tot uiterlijk 30 november kunt u uw reactie op de nieuwe richtlijn Parodontologie mailen naar bestuur@nvvp.org

Bron:
ANT
KNMT
NVvP

Lees meer over: Kennis, Richtlijnen/