Richtlijn endocarditisprofylaxe

Het toedienen van antibiotica bij tandheelkundige ingrepen ter preventie van endocarditis is altijd een onderwerp van discussie. Onderzoekers uit Zweden hebben onderzocht in hoeverre de thans gebruikte richtlijnen in overeenstemming zijn met het bewijs voor het effect van antibioticaprofylaxe. Zij concludeerden dat er geen bewijs is voor de preventieve werking van antibiotica in geval van endocarditis.

Bestaande klinische richtlijnen en adviezen zouden moeten worden aangepast en zouden meer evidence- based moeten zijn.

Lees hier meer.

Lees meer over: Kennis, Richtlijnen/