Capaciteitsorgaan adviseert 71 meer plaatsen bij opleidingen tandheelkunde

Capaciteitsorgaan adviseert 71 meer plaatsen bij opleidingen tandheelkunde

Het Capaciteitsorgaan voor Medische en Tandheelkundige vervolgopleidingen heeft een tussentijds advies uitgebracht aan minister Bruins voor Medische Zorg. Hierin adviseert het om het aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde te verhogen van 240 naar 311.

Onderzoek Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan is door de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd om te onderzoeken hoeveel tandartsen en mondhygiënisten er nodig zijn in de eerstelijnsmondzorg. Het definitieve advies wordt in de loop van 2019 verwacht, maar nu is alvast een tussentijds advies uitgebracht.

Tussentijds advies

Het Capaciteitsorgaan is alvast met een tussentijdsadvies gekomen, omdat de instroom van buitenlandse tandartsen terugloopt. In bepaalde delen van het land is er op het ogenblik al een groot tekort aan tandartsen. Conclusie is daarom dat het aantal opleidingsplekken fors verhoogd moet worden.

Dit tussentijds advies is voorbereid door de Kamer Eerstelijns Mondzorg, waarin tandartsen, mondhygiënisten, de opleidingsinstellingen en de zorgverzekeraars zitting hebben. Het Capaciteitsorgaan heeft het advies besproken en vastgesteld.

Demografische ontwikkelingen

Dit tussentijds advies is alleen gebaseerd op de verwachte demografische ontwikkelingen. Andere factoren zoals epidemiologie, sociaal-culturele factoren, onvervulde vraag, vakinhoudelijke ontwikkelingen en horizontale en verticale taakherschikking zijn niet meegenomen. Bij de volledige raming later dit jaar wordt hiermee wel rekening gehouden.

Mondzorgkunde

Volgens het tussentijds advies is verhoging van het aantal plaatsen bij de opleidingen mondzorgkunde niet nodig. Voorlopig kunnen de huidige 300 plaatsen gehandhaafd blijven. De jaarlijkse instroom zou zelfs verlaagd kunnen worden naar 294 studenten.

KNMT: “Goed evenwicht”

KNMT-voorzitter Wolter Brands zegt dit tussentijdse advies wel te hebben verwacht. “Het sluit immers volledig aan bij eerdere adviezen van zowel het Capaciteitsorgaan als andere instanties: verhoog het aantal opleidingsplaatsen voor de studie tandheelkunde. En doe dat snel, want het water komt ons tot aan de lippen. Er zijn steeds meer signalen die duiden op een tekort aan tandartsen.”

Brands kan zich vinden in het advies van het Capaciteitsorgaan voor uitbreiding met 71 plekken per jaar: “Daarmee wordt, denk ik, een goed evenwicht bereikt. We zijn er immers ook niet bij gebaat dat er over een aantal jaar weer een overschot aan tandartsen ontstaat. In de jaren tachtig hebben we gezien waar dat toe leidt.”

Nu het Capaciteitsorgaan zelf al aangeeft dat ook het definitieve advies vermoedelijk een stijging zal inhouden, is er volgens de KNMT-voorzitter voor de ministers al helemaal geen reden meer een besluit tot uitbreiding nog langer voor zich uit te schuiven. Brands: “Klaarblijkelijk verwacht het Capaciteitsorgaan dat het verdere onderzoek zal opleveren dat taakherschikking géén oplossing is voor het tekort. Iets wat de KNMT al jaren zegt. In combinatie met het feit dat beide ministers zelf om dit onderzoek hebben gevraagd, zie ik voor hen geen redenen waarom ze de uitslag naast zich zouden neerleggen.”

Reactie ANT

In een reactie roept de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) minister Bruins op om het advies van het Capaciteitsorgaan serieus te nemen. Volgens de ANT ziet de minister ten onrechte taakherschikking als een deel van de oplossing van het capaciteitsprobleem, ook al nemen waarschijnlijk slechts 200 mondhygiënisten deel aan dit experiment. Zij hoopt dat de minister het advies ter harte neemt en het aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde verhoogt.

 

Bron:
Brief 23 januari 2019 van Capaciteitsorgaan aan minister Bruins

Lees meer over: Kennis, Scholing/