Meer duidelijkheid over invulling nieuwe beroepsgroep “mondhygiënist” in België

Meer duidelijkheid over invulling nieuwe beroepsgroep “mondhygiënist” in België

De Belgische minister Maggie de Block heeft meer duidelijkheid gecreëerd over de invulling van het beroep mondhygiënist. Specifieke informatie over de naam en taakbevoegdheid van de nieuwe beroepsgroep in België werd onlangs gepubliceerd.

Eerste afgestudeerde mondhygiënisten

De keuze van de minister om voor “mondhygiënist” te kiezen als nieuwe beroepsgroep ligt voor de hand, aangezien het wereldwijd de meest gangbare naam is voor de positie. Hierdoor is er duidelijkheid omtrent de nieuwe functie in het tandheelkundig mondzorgteam. In België zullen in 2019 de eerste mondhygiënisten afstuderen in Gent en Leuven.

Taken van mondhygiënist

De belangrijkste taken van mondhygiënisten zijn onder andere het opstellen van preventieve mondzorgplannen, het uitvoeren van professionele reiniging, het toedienen van lokale verdoving via topische middelen, zoals gel of spray, en het op maak maken van een gebitsbeschermer. Alle taken kunnen worden opgedeeld in drie categorieën, die aansluiten bij het voorstel van en werden goedgekeurd door de adviesraad Paramedische Beroepen.

Naamgeving nieuwe beroepsgroep

Het enige punt waar in de stemming van de Federale adviesraad geen unanimiteit over bereikte was de naamgeving van de nieuwe Vlaamse beroepsgroep. Uiteindelijk is er gekozen voor de term “mondhygiënist”, vanwege de duidelijkheid die deze benaming wereldwijd met zich meebrengt. Mondhygiënisten die opgeleid zijn in het buitenland zullen deze functie in België kunnen vervullen op het moment dat zij zich aan de taakbevoegdheid houden en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Preventieve zorg

Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) heeft als doel om de nieuwe partners goed te begeleiden en op te nemen in het team, en om te voorkomen dat mondhygiënisten zullen worden ingezet als goedkoper alternatief voor preventieve behandelingen. Aangezien er binnen het huidige budget voor preventieve zorg te weinig ruimte is om herschikkingen door te voeren wordt er geëist dat er budget zal bijkomen om dit goed door te kunnen voeren.

Bron:
Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT)

Lees meer over: Kennis, Scholing/