All-in beloning bij werken met arbeidsovereenkomst niet zonder risico

De eerder bekendgemaakte voornemens wat betreft de zzp-wetgeving zorgen ervoor dat tandartsen overwegen om op andere manieren te gaan samenwerken. Een van de opties betreft het samenwerken op basis van arbeidsovereenkomst. Het is niet ongebruikelijk dat ook dan met een zogenoemde all-in beloning wordt gewerkt. Dit is echter niet zonder risico.

All-in beloning inclusief premies en vakantiedagen

De all-in beloning is een variabele beloning die bestaat uit een percentage van de omzet van de tandarts in loondienst, exclusief techniek- en specifieke materiaalkosten. Hierbij zijn vakantiegeld en vakantiedagen bij het maandelijks loon inbegrepen. Ook de premies voor werknemersverzekering en ziektekostenverzekering worden in de loonberekening meegenomen om alle kosten die een tandarts-praktijkhouder moet voldoen uit dit deel van de omzet te betalen.

Voor de tandartspraktijkhouder kan deze vorm van belonen risicovol zijn. Hieronder worden de drie belangrijkste redenen toegelicht.

Vakantiedagen

Ten eerste ontvangt de tandarts in loondienst bij deze beloningsconstructie maandelijks een vergoeding voor vakantiedagen. Het gevolg hiervan kan zijn dat een werknemer om financiële redenen geen vakantiedagen opneemt omdat dit die periode leidt tot een lager inkomen.

Lagere rechters lijken onder bepaalde condities in te stemmen met deze beloningsvorm, maar de gerechtshoven en de Hoge Raad kunnen nog bepalen dat in bepaalde gevallen alsnog de vakantiedagen moeten worden uitbetaald.

Werkgeverslasten

Daarnaast is het geen uitgemaakte zaak of de werkgeverlasten moeten worden betrokken in de loonrekening. Het is namelijk gebruikelijk om stijgende werkgeverslasten door te belasten naar de werknemers, maar dit is misschien juridisch gezien niet toegestaan. Omdat door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans deze kosten flink zullen stijgen is de discussie opnieuw opgelaaid.
De gerechtshoven en de Hoge Raad moeten ook hier uitsluitsel geven. Het risico bestaat dat de tandartspraktijkhouder niet alle loonkosten kan berekenen aan dat deel van de omzet dat bestemd is voor de loonkosten.

Hoge WW-premie?

Ten slotte is het de vraag of voor contracten met all-in beloningsvorm het hoge WW-premietarief (7,94%) geldt. De wet noch de uitwerking van de Belastingdienst geven een duidelijk antwoord. Wanneer de conclusie is dat altijd het hoge tarief geldt, zal dit leiden tot hogere werkgeverslasten. Hierdoor zijn er meer kosten voor de praktijkhouder of is er een lager brutoloon voor de tandarts in loondienst.

In overleg over alternatief

De KNMT is in overleg over een alternatieve arbeidsovereenkomst waarbij wordt gewerkt met een vast maandsalaris en een jaarbonus afhankelijk van de gerealiseerde omzet. Ze zijn met meerdere partijen en instanties in gesprek over de vraag of voor deze contractvorm de lage WW-premie mag worden afgedragen.

Bron:
KNMT

Lees meer over: Financieel, Ondernemen