De Wtza is sinds 1 januari 2022 een feit: Ga er mee aan de slag

Aan-de-slag-Wtza

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Ook mondzorgverleners (praktijkhouders (groot of klein), maar mogelijk ook zzp-ers) krijgen met de gevolgen hiervan te maken. Gezien de consequenties willen wij benadrukken dat u als mondzorgverlener met deze wetgeving
aan de slag moet gaan zodat u gedurende 2022 aan alle verplichtingen kunt voldoen.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de Wet Toetreding Zorgaanbieders

– De meldplicht;
– De vergunningsplicht;
– Eisen rondom bestuursstructuur;
– De jaarverantwoording.

Meldplicht

Alle zorgaanbieders (dus ook ZZP-ers!) moeten zich vanaf 1 januari 2022 voorafgaand aan de voorgenomen zorgverlening melden via de website www.toetredingzorgaanbieders.nl. Deze meldplicht is verplicht voor alle zorgaanbieders. Stond je echter als zorgaanbieder vóór 1 januari 2022 in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa), dan geldt de meldplicht niet. Is dat niet het geval dan dien je jezelf vóór 1 juli 2022 aan te melden.

Vergunningsplicht

Ook de vergunningsplicht geldt voor zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders. Praktijken met meer dan tien zorgverleners dienen een vergunning aan te vragen via www.toetredingzorgaanbieders.nl.

Let op: zorgverleners zijn de personen die direct betrokken zijn bij de zorg, ook wanneer dat in tijd beperkt is, of alleen als assistente. Maar ook ZZP-ers tellen mee en ook de structurele opleidingsplaatsen BBL. Niet tellen mee: de balie-assistent, praktijkmanager of schoonmaker.

  • Een bestaande mondzorgaanbieder die werkt met meer dan 10 zorgverleners en die reeds is opgenomen in het LRZa, of zich heeft gemeld voor 1-7-2022, heeft tot 1-1-2024 de tijd om een vergunning aan te vragen.
  • Een bestaande mondzorgaanbieder die na 1 januari 2022 groeit tot meer dan 10 zorgverleners heeft na overschrijding van deze grens nog 6 maanden de tijd om een vergunning aan te vragen.
  • Een mondzorgaanbieder die op of na 1 januari 2022 begint met zorgverlening en vergunning plichtig is, moet voor het verlenen van die zorg over een Wtza-vergunning beschikken.

Bestuursstructuur

Ook stelt de Wtza eisen aan de bestuursstructuur van de praktijk voor praktijken met meer dan 25 zorgverleners. Deze zijn verplicht een interne, onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Deze interne toezichthouder moet bestaan uit minstens drie natuurlijke personen. Het voldoen aan deze nieuwe bestuursstructuur moet uiterlijk voor 1 januari 2024 zijn ingericht.

Jaarverantwoording

Er is een openbare jaarverantwoordingsplicht opgenomen die geldt voor een groot aantal mondzorgaanbieders. Zij worden verplicht vóór 1 juni volgend op het jaar van verantwoording diverse financiële informatie openbaar te maken. Het eerste jaar waarover verantwoording dient te worden afgelegd is het jaar 2022 en dit dient dus te gebeuren voor 1 juni 2023. Deze jaarverantwoording is niet van toepassing op ZZP-ers tenzij zij werken vanuit een B.V. Verder is er een onderscheid m.b.t. de diverse ondernemersvormen van waaruit men werkt. Zo hoeft een eenmanszaak maar een aantal vragen te beantwoorden en een beperkt aantal financiële zaken (veel ratio’s) openbaar te maken. Wel de nodige vragen beantwoorden voor de NZa. De verplichtingen voor een B.V. zijn echter veel groter waarbij er nog wel onderscheid gemaakt moet worden tussen een praktijk-B.V. en andere vennootschappen die wellicht bij een groep behoren.

Wat nu te doen?

Gezien de consequenties die deze nieuwe wetgeving met zich mee zal gaan brengen op korte termijn (voor 1 juli 2022) dan wel op wat langere termijn (1 juni 2023 of 1 januari 2024) is het verstandig om nu de volgende stappen in ieder geval te gaan nemen.

  1. Ga u verdiepen in de Wtza. Dit kan door de site van bijvoorbeeld de KNMT te raadplegen maar veel informatie kunt u ook bijvoorbeeld ook vinden op www.toetredingzorgaanbieders.nl;
  2. Check of u staat geregistreerd in het LRZa;
  3. Breng in beeld wat het voor u gaat betekenen als u een mondzorgaanbieder bent die reeds op 1 januari bestond en maak een actielijst van de zaken die moeten worden geregeld;
  4. Breng in beeld wat het voor u gaat betekenen als u een mondzorgaanbieder bent die nog moet gaan starten in 2022 en maak een actielijst van de zaken die nog moeten worden geregeld;
  5. Ga je aanmelden bij www.toetredingzorgaanbieders.nl;
  6. Neem contact op met uw accountant/administrateur en ga overleggen hoe jullie er samen voor kunnen zorgen dat uiterlijk 1 juni 2023 de benodigde cijfers kunnen worden verantwoord.

Door:
Alex van Dijk, Van Helder, accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg.

 

 

Lees meer over: Financieel, Ondernemen