Goodwill en andere zaken die een rol spelen bij praktijkovername in de mondzorg

Goodwill en andere zaken die een rol spelen bij praktijkovername in de mondzorg

Het aantal ketenpartijen groeit. Partijen als TopMondzorg, Cureaos, Fresh Tandartsen, Tandarts Today, MondzorgGilde Nederland, Gaev, Kaakchirurgie Nederland en vele anderen zijn over het algemeen erg geïnteresseerd in overname van praktijken. Ook zijn er veel tandartsen of mondhygiënisten die de ambitie hebben om een eigen praktijk te runnen. Deze groeiende vraag zorgt net als in de huizenmarkt voor een prijsopdrijvend effect. Hoewel ketenpartijen doorgaans meer betalen dan een individuele partij, hebben deze ketens wel vaak bepaalde eisen.

Vaststellen goodwill

Bij de waardebepaling van een praktijk speelt de goodwill een belangrijke rol. Naast de goodwill wordt uiteraard gekeken naar de waarde van de activa. Ofwel, de waarde van het pand, de tandheelkundige apparatuur en overige inrichting van het pand, inclusief automatisering. De goodwill kan op verschillende manieren worden vastgesteld. De meest gangbare manieren zijn:

 • Prijs per patiënt

 • Normaliseren praktijkcijfers

  Hierbij worden de kosten bekeken die werkelijk gelden voor de opvolger. De autokosten van de huidige eigenaar worden er bijvoorbeeld uitgehaald.

 • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

  Dit is een maatstaf voor de brutowinst van een bedrijf, zonder aftrek van de in de definitie genoemde kosten. De Nederlandse vertaling is inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill. Het wordt gebruikt als maatstaf voor de winst die een onderneming haalt met haar operationele activiteiten zonder dat hier kosten en opbrengsten van de financiering in verwerkt zitten.

 • Factor op basis van huidige winstcijfers

Waar kijken ketens naar?

Zoals vermeld kunnen er verschillen zitten in de manier waarop de waarde van een praktijk wordt vastgesteld. Ook zijn er verschillen in overnameprijzen die ketens betalen vergeleken met individuele partijen. In een onlangs verschenen rapport van ABN AMRO stond onder andere: “Deze ketens richten hun pijlen overwegend op hetzelfde type middelgrote praktijken, waarbij het soort praktijk, de potentie en geografische ligging vaak doorslaggevend zijn. Dit zorgt voor een prijsopdrijvend effect.”
Vaak zoeken de ketens vooral praktijken met minimaal 4 stoelen en minimaal 3000-4000 patiënten. Door de grote vraag naar dergelijke praktijken, betalen ketenpartijen gemiddeld 5 à 6 keer de EBITDA en soms zelfs nog meer.

Dit klinkt heel aantrekkelijk voor praktijkhouders die hun praktijk willen verkopen, maar hier zit soms wel een addertje onder het gras.
De prijs per patiënt hebben we de afgelopen jaren zien stijgen. Waar we een prijs per patiënt tussen de 5 en 40 euro zagen, zien we tegenwoordig uitschieters richting de 200 euro. Met name in de Randstad is er veel vraag en relatief weinig aanbod.
Bij een EBITDA berekening komt veel kijken, net als bij het normaliseren waarop vervolgens ook een factor zal worden losgelaten. Deze factor ligt meestal tussen de 1 en 2. Maar ook hier zie je soms uitschieters.

Verkoop aan een keten of individuele partij?

Bij de verkoop aan een ketenpartij krijg je als praktijkeigenaar te maken met aanvullende voorwaarden en eisen. Voorbeelden van dit soort voorwaarden zijn bijvoorbeeld:

 • Gespreide betaling: betaling in bijvoorbeeld 3 jaar, in plaats van ineens
 • Gebruik van bepaald kleingoed en techniek: hierbij wordt uitgegaan van collectieve inkoop
 • Omzetdoel
 • Andere werkwijze, protocollen etc.

Welke rol na verkoop?

Wat tevens belangrijk is, is welke rol je voor jezelf ziet na de verkoop. Ben je van plan nog enkele jaren aan te blijven als ZZP’er? In dat geval kan het enorm wennen zijn om opeens onder een andere vlag te werken. En nog belangijker: heeft de nieuwe eigenaar dezelfde visie en werkwijze die jij jarenlang hebt doorgevoerd in je praktijk?
Kortom, het is niet alleen het geld of de hoogte van de goodwill die een rol speelt. Het is aan te bevelen om je bij een eventuele verkoop goed te laten informeren en zeker niet over één nacht ijs te gaan.

Door:
Onno Karssen, Karssen Financieel – financieel adviseur voor zelfstandigen en medici.

Lees meer over: Financieel, Ondernemen