Nieuwe regels voor zzp’ers in het nieuwe jaar

Nieuwe regels voor zzp’ers in het nieuwe jaar

In 2021 veranderen er een aantal wetten die relevant zijn voor zzp’ers. Zo De gaat de zelfstandigenaftrek waarover je geen winst hoeft te betalen in 2021 met € 360 omlaag en wordt het vermelden van je BIG-nummer verplicht. Hier vind je een overzicht van de wetswijzigingen.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek, het deel waarover je geen belasting betaalt, gaat in 2021 met € 360 omlaag tot € 6.670. Sinds 2020 wordt deze aftrekpost elk jaar verlaagd tot je uiteindelijk in 2036 over nog maar € 3.240 geen belasting hoeft te betalen. Je kunt gebruik maken van de zelfstandigenaftrek als je in de ogen van de Belastingdienst ondernemer bent en minstens 1.225 uur per jaar aan je bedrijf besteedt. Hoewel door deze maatregel de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner worden, merk je er onder de streep vrij weinig van: de stijging van de arbeidskorting en algemene heffingskorting binnen de inkomstenbelasting compenseren dit. Deze wetswijziging is officieel nog niet definitief.

BIG-nummer melden verplicht

Zorgprofessionals moeten vanaf 1 januari 2021 hun BIG-nummer actief bekend gaan maken. Op deze manier moet het voor patiënten makkelijker worden om te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat. Je moet hier zelf voor zorgen – zet je BIG-nummer daarom overal waar je naam en beroep op dit moment beroepsmatig bekend worden gemaakt, zoals je eigen website of website van je werkgever, onder beroepsgerelateerde e-mails en facturen. Het BIG-nummer kan je vinden in ‘Mijn-BIG-register’.

Overdrachtsbelasting bij kopen bedrijfspand naar 8%

Het wordt duurder om een bedrijfspand of tweede woning te kopen. Wanneer je een bedrijfspand voor eigen gebruik koopt, betaal je in 2021 8% overdrachtsbelasting vergeleken met 6% in 2020. Ook wanneer je in woningen of andere vastgoedobjecten belegt ga je 8% overdrachtsbelasting betalen. Vroeger was dat 2% voor woningen en 6% voor andere vastgoedobjecten. Deze wetswijziging is officieel nog niet definitief maar zeer binnenkort waarschijnlijk wel.

Homologatie bij faillissementen

Door aanpassing van de Faillissementswet kan je straks een akkoord sluiten met een deel van je schuldeisers wanneer je bedrijf in financiële problemen is. Op deze manier kan je de schulden van het bedrijf herstructureren en mogelijk faillissement voorkomen. In de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) staat dat de rechter het akkoord kan bevestigen (homologeren) waarna de schuldeisers zich eraan moeten houden, ook als ze het er niet mee eens zijn.

Huurverlaging

Wanneer je een laag inkomen hebt en een sociale huurwoning huurt bij een woningcorporatie, kan je vanaf 1 januari 2021 een keer huurverlaging aanvragen. Als blijkt dat je een huurprijs betaalt die niet passend is bij je inkomen, wordt je huur teruggebracht tot de zogenoemde aftoppingsgrens. Momenteel is deze grens € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens en € 663,40 voor meerpersoonshuishoudens. Om in aanmerking te komen voor huurverlaging moet je kunnen aantonen dat je inkomen in de zes maanden voor de aanvraag is gezakt tot onder de relevante inkomensgrens, zie hiervoor onderstaande tabel. Let op: de ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief – hierover wordt nog gestemd in de Eerste Kamer.

Personen in huishouden Onder/boven de AOW-gerechtigde leeftijd Maximale inkomensgrens per jaar
1 Onder € 23.225
1 Boven € 23.175
Meer Onder € 31.550
Meer Boven € 31.475

Coronaregelingen en -maatregelen

Tot slot blijven bepaalde regelingen die zijn getroffen om zelfstandig ondernemers door de coronacrisis te helpen ook in 2021 doorlopen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Meer informatie hierover kun je vinden bij het KVK Coronaloket.

Bron:
KVK.nl

 

 

Lees meer over: Ondernemen, ZZP-er