Tuchtrecht: waarschuwing voor verwonding mondbodem bij behandeling

Tuchtrecht: waarschuwing voor verwonding mondbodem bij behandeling

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft uitspraak gedaan over een klacht tegen de tandarts. De mondbodem van de patiënt die de aanklacht indiende werd tijdens een behandeling geraakt met een boor of frees waardoor een verwonding is ontstaan. Het Tuchtcollege heeft de klacht als gegrond verklaard en legt als maatregel een waarschuwing op.

Situatie

Op 13 februari 2018 werd de klagende patiënt behandeld door de aangeklaagde tandarts, om kies 36 te verwijderen. Tijdens deze behandeling heeft de tandarts per ongeluk de mondbodem van de patiënt geraakt en een verwonding veroorzaakt met een boor of frees die bedoeld was om de tandwortels te splitsen. De patiënt maakte hier zowel tijdens als direct na de behandeling geen melding van.

Klacht

De ingediende klacht betreft met name het feit dat de tandarts tijdens en/of na de behandeling heeft nagelaten om de patiënt over de verwonding te informeren. Naar eigen zeggen kwam dit doordat ze zelf erg schrok van het zien van de wond. Hiernaast was de patiënt erg gespannen en vreesde ze dat dit alleen maar erger zou worden bij het delen van de informatie over de verwonding.

Beoordeling Regionaal Tuchtcollege

Het is vastgesteld dat de mondbodem inderdaad is geraakt tijdens de behandeling en dat het informeren van de patiënt van de hierdoor veroorzaakte verwonding is nagelaten. Het raken van de mondbodem zelf komt helaas regelmatig voor en kan daarom niet worden aangemerkt als onzorgvuldig handelen. Een tandarts is echter verplicht om de patiënt hier zo spoedig mogelijk over te informeren, wat in deze zaak is nagelaten. Het achterlaten van deze informatie is in strijd met de zorg die de tandarts behoorde te betrachten zoals bedoeld in artikel 47. De klacht is daarom gegrond.

De tandarts heeft aangegeven het nalatige gedrag erg te betreuren en in grote onzekerheid te zijn geweest over wat ze het beste kon doen. Aangezien ze heeft aangegeven hiervan geleerd te hebben en in de toekomst de patiënt altijd zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot eventuele complicaties. Om deze reden acht het College een waarschuwing als een passende maatregel.

Bron:
Overheid.nl

 

Lees meer over: Ondernemen, Tuchtrecht, Wet- en regelgeving