Doorlooptijd klachten regionale tuchtcolleges afgenomen

Tuchtcolleges

De afgelopen vijf jaar is de doorlooptijd bij de regionale tuchtcolleges gemiddeld met 71 dagen afgenomen. Ook de doorlooptijd bij het Centraal Tuchtcollege is gedaald, terwijl het aantal binnengekomen zaken is gestegen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de tuchtcolleges over 2016.

Sneller afhandelen
De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht (CMT) publiceerden onlangs hun jaarverslag. In totaal zijn er dit jaar 2.089 klachten afgehandeld binnen het regionale tuchtcollege, het CMT en het centraal tuchtcollege. De procedure waarin een klacht wordt afgehandeld duurt nu ongeveer 216 dagen.

Doorlooptijd
In Groningen en Amsterdam was de afname van de doorlooptijd het grootst. Groningen was tevens de stad waarin de procedure gemiddeld het kortst was met 150 dagen. Den Haag kwam naar voren als de langste met 262 dagen. Wel handelde Den Haag de meeste klachten af en Groningen de minste.

Klachten
De invoer van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft nog niet voor de beoogde afname van het aantal ingediende klachten gezorgd.

Geen zitting
Bij zeven op de tien afgehandelde klachten was geen zitting nodig. Dit gebeurde omdat de klacht werd ingetrokken, de klacht ongegrond was of omdat de klager als niet-ontvankelijk werd bevonden.

Bron:
tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Lees meer over: Ondernemen, Wet- en regelgeving/