3D printen in de restauratieve tandheelkunde

3D printen in de restauratieve tandheelkunde

Onderzoekers uit Oregon hebben onderzocht of 3D geprinte materialen voor gebitten gebruikt zouden kunnen worden, in plaats van twee provisionele materialen. Uit de resultaten bleek dat de preciesheid van 3D printers niet altijd optimaal is, maar dat de materialen wel voldoende kwaliteit bieden om als goede vervanging te dienen.

Nieuwe mogelijkheden

De introductie van de CAD/CAM systemen hebben vele nieuwe mogelijkheden gebracht, onder andere op het gebied van de restauratieve tandheelkunde. Tot heden bestond er echter weinig onderzoek naar welke eigenschappen van 3D geprinte restauratieve tandheelkundige materialen nou eigenlijk bruikbaar zijn in de mond van de patiënt.

Vergelijkend onderzoek

Om die reden besloot Anthony Tahayeri, afdeling restauratieve tandheelkunde aan de Oregon Health & Science University School of Dentistry in Portland, om samen met zijn team commercieel beschikbaar 3D geprint tandheelkundig materiaal te bestuderen en te vergelijken met twee veelgebruikte provisionele materialen. Het doel van het onderzoek was om uit te vinden of nieuwe 3D geprinte polymeren de nodige eigenschappen hebben om deze materialen eventueel te kunnen vervangen.

De onderzoekers printten 25 x 2 x 2-mm samples met de FormLabs 1+ stereolithografie 3D printer, met vier verschillende hoeken: 0, 15, 45 en 90 graden. De geprinte samples werden vergeleken met twee provisionele materialen: Integrity Temporary C&B materiaal en Jet.

Positieve uitkomst

De preciesheid van de samples toonde een directe correlatie met de hoek waarin werd geprint: de 90 graden hoek gaf significant de laagste error, gevolgd door de 0 graden hoek. Er bleek geen directe correlatie te zijn tussen de dikte van de print laag en de elasticiteit. Vervolgens werd gevonden dat de module van de 3D samples vergelijkbaar was met de Jet samples, maar significant lager was dan de Integrity samples. De elasticiteit bleek vergelijkbaar. Daarnaast bleek dat de 3D-geprinte samples een hoger niveau van conversie hebben dan Integrity en Jet. Dit is positief, aangezien een lagere conversie betekent dat het materiaal mechanische fouten bevat en eerder verkleurt.

Verder onderzoek

Al met al kunnen 3D geprinte materialen dus goed worden gebruikt voor de restauratieve tandheelkunde. Wel moet dit onderwerp nog verder worden onderzocht, en zou de preciesheid van de 3D printers moeten verbeteren, om deze echt veelvoudig in de praktijk te kunnen gaan gebruiken.

Bron:
Dental Materials

Lees meer over: 3D-printen, Thema A-Z