ACTA vindt experiment taakherschikking onwenselijk

ACTA vindt experiment taakherschikking onwenselijk

Er wordt al jaren over de taakherschikking gesproken, waarbij mondhygiënisten als experiment een volledig zelfstandige bevoegdheid krijgen voor bepaalde werkzaamheden. Wetenschappers van ACTA geven nu in een brief aan dat dit onwenselijk is als niet aan de voorwaarden wordt voldaan die eerder zijn afgesproken.

Taakherschikking mondzorg

Afgelopen zomer schreef minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de definitieve besluitvorming over de taakherschikking overliet aan haar opvolger, maar dat het wat haar betreft kon doorgaan. Bij deze taakherschikking wordt de BIG-bevoegdheid van mondhygiënisten bij wijze van experiment gewijzigd van een functionele zelfstandige bevoegdheid in een volledig zelfstandige bevoegdheid. Het gaat daarbij om een aantal werkzaamheden op hun deskundigheidsgebied, namelijk het toepassen van lokale anesthesie, het behandelen van primaire caviteiten en het indiceren, maken en beoordelen van röntgenfoto’s (Solo- en Bitewing-opnamen).

Position paper

De opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde hebben in 2016 samen een ‘position paper’ over de voorgenomen taakherschikking opgesteld. Daarin schrijven zij dat zij voor de taakherschikking en een intensieve samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten zijn. Voor de uitvoering van de taakherschikking formuleerden zij randvoorwaarden waaraan volgens hen moet worden voldaan om tot een veilige en werkbare situatie te komen.

Geformuleerde randvoorwaarden

De geformuleerde randvoorwaarden hebben onder meer betrekking over de mate van samenwerking tussen mondhygiënist en tandarts. De samenwerking zou intensief moeten zijn en bij voorkeur onder één dak moeten plaatsvinden. Daarbij moet dan gebruik gemaakt worden van hetzelfde patiëntendossier. De mondhygiënist moet verder sterke diagnostische vaardigheden hebben en adequaat kunnen doorverwijzen. Daarnaast werd in de randvoorwaarden aangegeven, dat de definities van complexe en niet-complexe zorg verder uitgewerkt moeten worden.

Brief van ACTA

In een brief aan de minister van VWS schrijven hoogleraren en universitair hoofddocenten van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) nu dat ze dit experiment onwenselijk achten, omdat niet aan de geformuleerde randvoorwaarden wordt voldaan. Zij geven aan dat ze nog achter de position paper staan, maar dat op dit ogenblik niet aan de geformuleerde randvoorwaarden wordt voldaan. Ze vinden het dan ook niet wenselijk om de bevoegdheden van de mondhygiënist te wijzigen in ‘volledige zelfstandigheid’. Ze stellen vast dat de doelen van de taakherschikking ook behaald kunnen worden met de huidige ‘functionele zelfstandigheid’ van de mondhygiënisten. Veranderingen op dit gebied vinden nu al plaats. Zoals het in de brief is omschreven:

“Wij zijn van mening dat het ingrijpen in dit veranderingsproces door een taakherschikkingsexperiment te starten, onder omstandigheden waar niet aan bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan, onwenselijk is. In dat geval zijn namelijk, naar onze mening, een veilige behandeling van patiënten, de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid van zorg onvoldoende geborgd.”

Bron:
ANT

Lees meer over: Taakdelegatie | Taakherschikking, Thema A-Z