Nieuwe definitie van mondgezondheid door FDI

Nieuwe definitie van mondgezondheid door FDI

De FDI (World Dental Federation) heeft een nieuwe definitie van de term “oral health” aangenomen tijdens hun Annual World Dental Congress in Poznan, Polen. Mondgezondheid wordt met de nieuwe definitie gezien als integraal onderdeel van de algemene gezondheid en welzijn.

De definitie is overgenomen door 200 nationale dentale verenigingen.

Definitie mondzorg
“De nieuwe definitie is een belangrijke mijlpaal voor de mondzorg”, zei de FDI voorzitter Patrick Hescot.  De nieuwe definitie van mondgezondheid “omvat de mogelijkheid om te spreken, lachen, ruiken, proeven, aan te raken, kauwen en het uitdrukken van emoties via de gezichtsuitdrukking met zelfvertrouwen en zonder pijn, ongemak en craniofaciale ziektes.  Mondgezondheid reflecteert de fysiologische, psychologische, sociale eigenschappen die essentieel zijn voor de kwaliteit van leven.”

De volledige Engelse definitie van mondgezondheid luidt als volgt:

  • Is multi-faceted and includes the ability to speak, smile, smell, taste, touch, chew, swallow and convey a range of emotions through facial expressions with confidence and without pain, discomfort and disease of the craniofacial complex.
  • Is a fundamental component of health and physical and mental wellbeing. It exists along a continuum influenced by the values and attitudes of individuals and communities;
  • Reflects the physiological, social and psychological attributes that are essential to the quality of life;
  • Is influenced by the individual’s changing experiences, perceptions, expectations and ability to adapt to circumstances

Onderdeel algehele gezondheid
“Met deze nieuwe definitie willen we het bewustzijn vergroten van de verschillende dimensies van mondgezondheid en benadrukken dat mondgezondheid niet op zichzelf staat maar onderdeel is van de algehele gezondheid”, zei David Williams, vice-voorzitter van de FDI 2020 Think Tank.

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z