Minister Bruins beantwoordt vragen Kamerleden over taakherschikking 

Minister-Bruins

Minister Bruins heeft onlangs schriftelijk antwoord gegeven op vragen die de Eerste en Tweede Kamer in september stelden over de voorgenomen taakherschikking.
“Ik ben voor taakherschikking, ook wanneer de minister van OCW op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan besluit om meer tandartsen op te leiden” en “Het een hoeft het ander niet uit te sluiten”, zegt Bruins in zijn kamerbrief.

De minister beantwoordde 120 vragen van alle fracties.

Reacties beroepsverenigingen op antwoorden taakherschikking minister

ANT

Volgens de ANT bevat de reactie van minister Bruins op de vragen van de Kamerleden geen echte antwoorden en roept dit meer vragen op. “Naast een lijst van opvallende feitelijke onjuistheden in de antwoorden, blijkt uit de tekst dat de minister wederom voorspelbare antwoorden geeft die geen recht doen aan de vele pleidooien van tandartsen en Kamerleden. Het geschetste beeld van de mondzorg is uiterst eenzijdig en komt volkomen wereldvreemd over, waardoor het voor tandartsen nauwelijks herkenbaar is”, zeg de ANT.

KNMT

De KNMT zegt dat de minister geen nieuwe argumenten op Kamervragen over taakherschikking geeft. “Minister Bruins voor Medische Zorg komt niet met de gevraagde aanvullende argumentatie in zijn beantwoording van de vele vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld over het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist”, zegt de KNMT. “De minister lijkt voor het eerst te erkennen dat er in Nederland wel degelijk sprake is van een tekort aan tandartsen, daar waar dat jarenlang is ontkend. Voor de KNMT blijft het dan ook de vraag waarom de minister zijn plannen wil doorzetten, wetend dat de oplossing voorhanden is, namelijk het opleiden van meer tandartsen.”

NVM-mondhygiënisten

NVM-Mondhygiënisten plaatste (nog) geen reactie op de Kamerbrief van de minister op haar website.

Lees meer over: Taakdelegatie | Taakherschikking, Thema A-Z