Het KIMO zoekt testpraktijken voor introductie richtlijnen implantaten

Het KIMO zoekt testpraktijken voor introductie richtlijnen implantaten

Het KIMO is op zoek naar praktijken die verwijzen voor het plaatsen van een implantaat. Het KIMO heeft – samen met de ontwikkelaars van de richtlijnen en de beroepsverenigingen (KNMT, ANT en FTWV) – een plan opgesteld voor implementatie, toepassing en evaluatie van drie richtlijnen voor implantologie.

Het aantal implantologische behandelingen in de algemene praktijk neemt toe. Het KIMO heeft drie praktijkrichtlijnen op dit gebied ontwikkeld:

 • Peri-implantaire infecties
 • Implantaat gedragen prothese in de bovenkaak
 • Implantaat gedragen prothese onderkaak

Deze drie richtlijnen geven een overzicht van de diagnostiek, behandeling en nazorg bij peri-implantaire infecties en een indicatiestelling van implantaten op prothese in de boven-en onderkaak.
Ook wordt aandacht gegeven aan preventie van peri-implantaire infecties.

Testpraktijken gezocht

Het KIMO heeft – samen met de ontwikkelaars van de richtlijnen en de beroepsverenigingen (KNMT, ANT en FTWV) – een plan opgesteld voor implementatie, toepassing en evaluatie van deze richtlijnen.
Dit implementatieproject is september gestart met zes praktijken. Het KIMO zoekt nu nog 4 praktijken die verwijzen voor plaatsing van implantaten.

Iets voor uw praktijk?

Het KIMO zoekt algemene mondzorgpraktijken met enthousiaste zorgverleners:

 • Praktijken met veel of weinig patiënten met implantaten
 • Een aantal mondzorgpraktijken die zelf geen implantaat gedragen prothesen plaatsen
 • Praktijken uit minder verstedelijkte gebieden

Wat wordt van u gevraagd?

 • Deelname aan 3 bijeenkomsten van 1,5 uur:
 • Lokale afsprakenbijeenkomst met de betrokken lokale disciplines;
 • Lokale tussentijdse evaluatie;
 • Centrale slotbijeenkomst;
 • Uitvoering van het gezamenlijk ontwikkelde implementatieplan.
 • Verzamelen van enkele patiëntgegevens voor de evaluatie.

Wat levert deelname op?

 • Actuele kennis over de implantologische behandeling in de algemene praktijk.
 • Plan van aanpak voor het werken volgens de drie klinische praktijkrichtlijnen.
 • Systematisch inzicht in het eigen handelen bij patiënten met een implantaat.
 • Input voor de landelijke implementatie van deze drie klinische praktijkrichtlijnen.
 • KRT punten voor het bijwonen van de bijeenkomsten.

Aanmelden als testpraktijk

U kunt uw praktijk aanmelden voor 21 december 2018 bij Nynke Bos (IQ healthcare, Radboudumc) door een mail te sturen naar Nynke.Bos@radboudumc.nl of te bellen met (024) 3667311

Bron:
KIMO

Lees meer over: Kennis, Richtlijnen/