Wie gelukkig is met zijn baan, voelt zich ook na werktijd beter

Wie gelukkig is met zijn baan, voelt zich ook na werktijd beter

Een groot deel van je leven breng je door op de werkvloer. Dat het werkklimaat van invloed is op de werkhouding, was al langer bekend. Maar beïnvloedt de tevredenheid over het werk ook het persoonlijk welbevinden? Duits onderzoek wijst uit dat dit zeker het geval is.

Samenhang werk-persoonlijk welbevinden

Een student toegepaste psychologie aan de Hochschule Fresenius in Duitsland heeft als afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar de samenhang tussen werk en persoonlijk welbevinden. Hiertoe heeft hij ruim 200 personen ondervraagd in de leeftijd van 18 tot 74 jaar. In zijn onderzoek heeft hij ook de variabelen inkomen, leeftijd, opleidingsniveau en geslacht verwerkt.

Blij tijdens het werk, dan na werktijd ook

Uit het onderzoek kwam een duidelijke relatie tussen tevredenheid over het werk en welbevinden naar voren. Als iemand zijn werk leuk vindt, voelt hij zich ook na werktijd beter. Dit is het geval als het werk als zinnig en interessant ervaren wordt. Ook carrière- en opleidingsmogelijkheden spelen een grote rol. Daarnaast wordt het werkplezier bepaald door de collega’s, de bedrijfscultuur en erkenning door de leidinggevende. Inkomen en leeftijd konden niet in verband gebracht worden met het welbevinden. De uitkomsten waren voor vrouwen en mannen hetzelfde.

Ander onderzoek

De laatste jaren is er al meer onderzoek naar welbevinden gedaan. Universitair docent en psycholoog dr. Kathrin Schütz, die het onderzoek begeleidde, benadrukt dat er nog geen recept voor welbevinden voor individuele personen voorhanden is. Welbevinden wordt bepaald door veel interne en externe factoren, zoals de balans tussen werk en vrije tijd. Uit andere studies blijkt dat ook geld een belangrijkste factor is. Vervolgstudies zouden dit onderwerp verder kunnen uitdiepen.

Bron:
IDW

Lees meer over: Thema A-Z, Werken met plezier/