Afstudeeronderzoek: Het verband tussen de voedings- en vochtinname en de ernst van de droge mond

Afstudeeronderzoek Het verband tussen de voedings- en vochtinname en de ernst van de droge mond

Door middel van een statistische analyse van gegevens uit patiëntendossiers onderzochten Fleur Konig en Fredrique de Rooij wat het verband is tussen de voedings- en vochtinname en de ernst van de monddroogteklachten bij patiënten met een monddroogtegevoel met hyposialie en bij patiënten met een monddroogtegevoel zonder hyposialie. En wat de meest gebruikte strategieën zijn om klachten van een droge mond te verlichten.

Methode

Voor hun methode kozen Koning en De Rooij voor een kwantitatief dossieronderzoek bij een doelgerichte steekproef uit patiëntendossiers (N=329) van het Speekselcentrum te Bunschoten. Ingevulde voedingsdagboekjes, Xerostomia Inventory (XI) vragenlijsten (over de ernst van de klachten) en zelfmedicatie vragenlijsten zijn geanalyseerd.

In totaal zijn 102 patiënten geanalyseerd (21 mannen en 81 vrouwen, 17-85 jaar). Door middel van ingevulde vragenlijsten zijn de strategieën om monddroogteklachten te verlichten verkregen. Op basis van de ongestimuleerde speekselwaarde zijn de patiënten ingedeeld in twee groepen: patiënten met hyposialie en patiënten zonder hyposialie. De groepen ervaarden matige of ernstige monddroogteklachten.

De onderzoekers gebruikten de Mann Whitney U-toets, Chi-kwadraattoets en de Fisher Exact toets om te analyseren of de verbanden tussen vochtinname, drinkmomenten en volwaardige voeding, en de mate van ernst van de monddroogteklachten significant waren.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat het verschil in drinkmomenten en vochtinname tussen de ernst van de klachten niet significant was bij zowel bij de groep patiënten met hyposialie als bij de groep patiënten zonder hyposialie.

De onderzoekers kozen er daarnaast voor om de vijf categorieën van de Schijf van Vijf te analyseren. Het verband tussen de ernst van de monddroogteklachten en de voedingsinname is niet significant voor de categorieën ‘groente en fruit’, ‘eiwitten’ en ‘brood, graanproducten en aardappelen’ bij zowel de groep patiënten met hyposialie als de groep patiënten zonder hyposialie.

De meest gebruikte strategieën om monddroogteklachten te verlichten waren voor beide groepen:

  • Water drinken
  • Thee drinken
  • Lippen bevochtigen/invetten
  • De mond spoelen
  • Op snoepjes zuigen
  • Kauwgom kauwen

Afstudeeronderzoek Het verband tussen de voedings- en vochtinname en de ernst van de droge mond
Klik hier voor de vergrote versie

Conclusie

Op grond van de resultaten kan met grote voorzichtigheid geconcludeerd worden dat de verschillen tussen de voedings- en vochtinname en de ernst van de monddroogteklachten bij patiënten met een monddroogtegevoel niet significant waren. Vervolgonderzoek is nodig om te onderzoeken of strategieën als ‘water drinken’, ‘lippen bevochtigen/invetten’, ‘theedrinken’, ‘de mond spoelen’ en ‘op snoepjes zuigen’ daadwerkelijk effectief zijn om monddroogteklachten te verlichten.

Afstudeeronderzoek | poster door:

Fleur Konig en Frederique de Rooij, studenten mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht

Bekijk ook andere afstudeerprojecten van studenten Mondzorgkunde

Deze afstudeerprojecten werden beoordeeld met een cijfer 7 of hoger en zijn een selectie uit de onderzoeken die interessant zijn voor werkzame mondhygiënisten.

 

 

Lees meer over: Kennis