Vaker zoeken naar informatie over gezondheid via het internet

Vaker zoeken naar informatie over gezondheid via het internet

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat steeds meer Nederlanders online naar antwoorden over gezondheid en leefstijl zoeken. We boeken steeds vaker online afspraken met huisartsen en medisch specialisten of kopen medicijnen via het internet. Onderzoek naar het ICT-gebruik van huishoudens en personen in 2018 geeft aan dat het om twee derde van de Nederlanders gaat.

Meer vrouwen

Waar dit in 2012 nog de helft was, zocht 67 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder in 2018 naar informatie op internet. Met name informatie over voeding, beweging en ziekten zijn populair. Tevens bleek dat het hier om meer vrouwen (71 procent) dan mannen (63 procent) ging.

Hoe jonger…

Vooral de 25- tot 45-jarigen zijn gewend om dit te doen. Waar 80 procent van hen het internet opging voor informatie in 2018, waren dit van de leeftijdscategorieën 45 tot 65 jaar 70 procent. De 65 plussers gaan het minst vaak online op zoek naar antwoorden met 52 procent.

Opleidingsniveau

Tevens opvallend is dat het aandeel hoogopgeleide Nederlanders dat online naar informatie zocht het grootst is met 81 procent. Het aantal middelbaaropgeleiden deed dit met 73 procent, en het percentage laagopgeleiden met 49 procent.

Online afspraken maken

Wederom zijn het de Nederlanders tussen de 25 en 45 jaar die het meest gebruik maken van online afspraken maken met een huisarts of medisch specialist (33 procent). In totaal maken een kwart van de Nederlanders boven de 12 jaar hier gebruik van in 2018; in 2012 was dit nog 10 procent.

Medicijnen online

In 2018 kocht 10 procent van de Nederlanders medicijnen online. Van de Nederlanders tussen de 25 en 45 jaar en 45 en 65 jaar gaven beide groepen met 12 procent aan dit te hebben gedaan.

Koploper in EU

Van alle 28 Europese Unie-landen, is Nederland hiermee de koploper in het online zoeken naar informatie over gezondheid. Waar het gemiddelde van de EU over 2018 al 52 procent was, had 72 procent van de Nederlanders dit gedaan.

Online afspraken

Wat betreft online afspraken maken staat Nederland op de vierde plaats met 27%. Het EU-gemiddelde lag op 17 procent, maar Finland en Denemarken overstegen dit nummer aanzienlijk met 44 en 41 procent.

Minder populair

In vergelijking tot informatie zoeken en afspraken maken via het internet is het online medicijnen kopen nog niet zo populair. Binnen de EU staat dit gemiddelde op 9 procent, wat Nederland op een vijfde plaats brengt met 11 procent. In Duitsland (24 procent), Zweden (23 procent) en Denemarken (17 procent) worden wel al vaker medicijnen via het internet aangeschaft.

Bron:
CBS

Lees meer over: E-health, Kennis