Nederlandstalige mHealth applicaties voor de mondzorg: een overzicht met beoordeling

Hoe scoren Nederlandstalige mHealth applicaties voor de preventieve mondzorg volgens de GGD-testmethode? Welke applicaties zijn het meest geschikt voor kinderen, volwassenen en ouderen? Mondzorgkundestudent Tim Groothuis van Hogeschool Utrecht onderzocht dit. Bekijk het overzicht met de resultaten.

 Onderzoeksmethode

Dit beschrijvende kwantitatieve praktijkgerichte evaluerend onderzoek had als onderzoekseenheden mHealth applicaties voor de preventieve mondzorg. De steekproef was getrokken op basis van vooraf vastgestelde in- en exclusiecriteria uit de Google Playstore en de Appstore. De applicatie moest Nederlandstalig zijn, bruikbaar via Android of IOS op een smartphone, publiek toegankelijk zijn, het doel hebben de mondhygiëne te verbeteren of ondersteunen en specifiek gericht zijn op de patiënt.

In het onderzoek is gebruikt gemaakt van het toetsingsmodel van GGD Nederland om op die manier verschillende applicaties te kunnen beoordelen op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, onderbouwing en privacy & veiligheid. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met GGD Nederland en de applicaties werden beoordeeld door twee onderzoekers om de betrouwbaarheid te vergroten.

Applicaties die voldeden aan de in- en exclusiecriteria werden aan de hand van het toetsingsmodel van de GGD getoetst. Elk positief antwoord leverde 1 punt op bij het corresponderende criterium. Alle punten werden uiteindelijk per criterium opgeteld en aan de hand daarvan werd het onderdeel goed, voldoende of onvoldoende bevonden. Applicaties werden gesorteerd op basis van doelgroep om de resultaten toepasbaar te maken voor de beroepspraktijk.


Klik hier voor vergrote versie

Resultaten

Na selectie van de beschikbare applicaties op basis van in- en exclusie criteria bleven 13 relevante applicaties over: 6 applicaties waren gericht op kinderen, 4 op volwassenen en 3 op alle leeftijden. Applicaties specifiek gericht op ouderen werden niet gevonden. De kenmerken van de applicaties liepen erg uiteen, zo waren er bijvoorbeeld simplistische timers, maar ook applicaties die met de elektrische tandenborstel konden verbinden voor persoonlijk poetsadvies. Van deze 13 applicaties werden er 4 op alle beoordelingscriteria voldoende of goed beoordeeld, waar de overige 9 op één of meerdere beoordelingscriteria een onvoldoende scoorde. Alle applicaties scoorden een goed op gebruiksvriendelijkheid en de meeste onvoldoendes werden behaald op betrouwbaarheid.


Klik hier voor vergrote versie

Conclusie

Van alle geteste applicaties bleven Tandenland, Mondmaatje, Oral-B en Colgate Connect over als geschikte opties om te adviseren binnen de beroepspraktijk. Op basis van de leeftijdscategorie is Tandenland aan te raden bij kinderen, Mondmaatje of Oral-B bij volwassenen en Colgate Connect bij alle leeftijden.

Poster ontwikkeld door:
Tim Groothuis, student mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht

Bekijk ook andere posters ontwikkeld door studenten Mondzorgkunde

Deze posters werden beoordeeld met een cijfer 7 of hoger en zijn een selectie uit de gemaakte posters die interessant zijn voor werkzame mondhygiënisten.

 

 

Lees meer over: E-health, Kennis