Meer zekerheid door verlenging Subsidieregeling praktijkleren

Meer zekerheid door verlenging Subsidieregeling praktijkleren

Op 5 december heeft Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bekendgemaakt dat de Subsidieregeling praktijkleren definitief tot 2023 zal worden verlengd. Dit besluit biedt grote voordelen voor erkende leerbedrijven, scholen en studenten.

Terugdraaien bezuinigingen Subsidieregeling

Tijdens Prinsjesdag 2018 werd bekend dat het ministerie wilde bezuinigen op de Subsidieregeling praktijkleren. Of de regeling na 2019 überhaupt zou blijven bestaan was zelfs onzeker. Door dit nieuws werd er door de Tweede Kamer gevreesd dat een groot aantal leerbanen zou verdwijnen. Om deze reden werd minister van Engelshoven verzocht om de bezuiniging te herzien en de Subsidieregeling praktijkleren voor meerdere jaren te behouden.

Beroepsbegeleidende leerweg studenten

Aan dit verzoek is nu voldaan: de regeling is verlengd tot minstens 2023. De verlenging van de regeling biedt onder andere zekerheid aan erkende leerbedrijven die mbo-studenten opleiden in het eigen bedrijf. Ook brengt de regeling positieve gevolgen voor scholen en studenten met zich mee.

Veel vakmensen, variërend van tandartsassistent, lassers en monteurs tot verpleegkundigen, leren namelijk het meest over hun vak via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) bij erkende leerbedrijven. Over het algemeen brengen deze bbl-studenten tijdens hun studietijd vier dagen per week door bij het leerbedrijf, en gaan ze voor één dag per week naar school. Dit geldt voor bijna 108 duizend studenten. Door de Subsidieregeling praktijkleren worden bedrijven gestimuleerd om dergelijke leerbanen aan te bieden.

Bron:
S-bb.nl

Lees meer over: Kennis, Scholing/