NWVT KIMO richtlijncursussen

NVWT-richtlijncursussen

De NWVT organiseert een 3-tal cursussen over recente KIMO richtlijnen. Deelnemers ontvangen per cursus een hand-out met de hoofdpunten van de richtlijn.

Tandheelkundige ingrepen bij antistolling: Hoe ga ik als tandarts met antitrombotica om?

15 april –  19.30 – 21.45 uur, Breukelen

Steeds vaker worden tandartsen geconfronteerd met medisch gecompromitteerde patiënten. Enerzijds omdat de populatie ouderen met multi-morbiditeit toeneemt, anderzijds omdat steeds meer ouderen hun eigen dentitie behouden. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken enige vorm van antistolling ter preventie en/of behandeling van een trombotische aandoening. Elke tandarts heeft patiënten die antitrombotica gebruiken. Na extractie rapporteert 1/3e van patiënten zonder antitrombotica al een nabloeding, waarvan bijna 2% ernstig. Daarom is kennis over deze nieuwe KIMO richtlijn onontbeerlijk.
Lees meer over de richtlijncursus Tandheelkundige ingrepen bij antistolling

Wortelcariës bij kwetsbare ouderen: Klinische praktijkrichtlijn KIMO

10 juni – 19.30 – 21.45 uur, Breukelen

In deze cursus wordt de in december 2019 verschenen klinische praktijkrichtlijn ‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’ toegelicht. Zowel de theoretische onderbouwing als de klinische toepassing van deze richtlijn komen aan bod.

Door verbeterde preventieve maatregelen behouden steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd (een deel van) hun gebitselementen. Echter, enerzijds doordat de tandwortels blootliggen, anderzijds doordat op die leeftijd ook comorbiditeiten en polyfarmacie ontstaan, komt wortelcariës bij (kwetsbare) ouderen steeds vaker voor. Een vroege signalering is van belang om initiële wortellaesies op te sporen. Door op de hoogte te zijn van de risicofactoren kan in combinatie met een juiste inschatting van de laesie(in)activiteit een preventief behandelplan worden opgesteld. Tevens geeft de klinische praktijkrichtlijn handvatten om wel of niet tot restauratie over te gaan. Over het algemeen is het advies restauratieve behandeling zo lang mogelijk uit te stellen.

Lees meer over de richtlijncursus Wortelcariës bij kwetsbare ouderen

De Derde Molaar

7 oktober – 19.30 – 21.45 uur, Breukelen

Lees meer over de richtlijncursus  De Derde molaar

Lees meer over: Kennis, Partnernieuws, Partnernieuws, Scholing/