Een tandartspraktijk overnemen, hoe doe je dat?

Een tandartspraktijk overnemen, hoe doe je dat?

In de huidige tijd waarin steeds meer praktijken door ketens worden opgekocht is het niet zo eenvoudig om als tandarts een praktijk te vinden die je kunt overnemen. dental INFO sprak met Onno Karssen (financieel adviseur), Pieter Steenhuizen (Senior Healthcare Banker) en tandarts Roderik van Rens over de problemen die spelen bij een praktijkovername.

Meer kopers dan verkopers

De meeste tandartsen gaan na het behalen van hun bul eerst als zzp’er werken. Als ze voldoende werkervaring hebben opgedaan, willen velen graag een eigen praktijk beginnen. Een nulpraktijk beginnen kan natuurlijk, maar daar zitten ook (financiële) nadelen aan. Er wordt daarom meestal eerst gekeken of het overnemen van een bestaande praktijk een optie is. Dat is tegenwoordig echter niet gemakkelijk, zeker niet in de Randstad. Welke problemen spelen er?

Onno Karssen: “We zien op dit moment dat er meer kopers zijn dan verkopers. Dit is eigenlijk vergelijkbaar met de woningmarkt. Daarnaast wil de verkopende partij het vaak stilhouden dat hij of zij de praktijk wenst over te dragen, uit angst dat het bekend wordt bij patiënten en collega’s. Dit maakt het soms moeilijk om in contact te komen.”

Ketens

Daar komt bij dat steeds meer praktijken worden opgekocht door ketens. Er zijn al zeker twintig ketens actief op de markt, die steeds groter worden. De grootste keten bestaat al uit meer dan 200 praktijken. Ketens zochten eerst naar praktijken van minimaal vier stoelen en 3000 patiënten, maar inmiddels zijn de eisen bijgesteld. Pieter Steenhuizen: “Je ziet dat ketens door het beperkte aanbod opschuiven naar kleinere praktijken. Doel is dan meerdere praktijken in dezelfde buurt over te nemen en samen te voegen. Met de opkomst van ketens is de prijs voor ‘aantrekkelijke’ praktijken ook sterk gestegen. Een individuele ondernemer zal bij concurrentie door een keten altijd het onderspit delven, omdat hij de hoge prijs niet volledig gefinancierd krijgt en de eigen middelen meestal nog beperkt zijn.”

Ketens horen vaak ook als eerste dat er een praktijk te koop is. Pieter Steenhuizen: “Een adviseur hoort vaak tijdens een onderhoudsgesprek dat een tandarts er mee op wil houden. Hij adviseert dan om eens met een keten te gaan praten. Of het gaat via een collega-tandarts die zijn praktijk al aan een keten verkocht heeft. Heel vaak krijgen die tandartsen een bonus als ze een nieuwe praktijk aanleveren.”

Regionale verschillen

Nu is het niet zo dat het in het hele land even lastig is om een praktijk te kopen. De problemen spelen vooral rondom de opleidingsplaatsen Groningen, Nijmegen en Amsterdam. In Amsterdam is het probleem het grootste. Onno Karssen: “45 minuten rondom Amsterdam zijn er ontzettend veel potentiële kopers, en relatief weinig verkopers. In de Randstad zijn er heel veel zoekers, maar in Zeeland , Friesland en Groningen is er een tekort.”

Vergrijzing

Een tekort aan tandartsen door vergrijzing speelt dus voorlopig niet in de Randstad. Tandartsen die een praktijk zoeken en niet kunnen vinden, vertrekken nu al vaak naar de Achterhoek en Drenthe. In Zeeland is het helemaal niet moeilijk om aan een praktijk te komen, alleen speelt daar een ander probleem. Pieter Steenhuizen: “In Zeeland is het erg lastig om personeel te vinden. De vraag is zelfs of daar je praktijk nog wat waard is en je er nog een hoge prijs voor krijgt. Je moet misschien al blij zijn als je een opvolger hebt. Dit probleem wordt steeds groter.”

Praktijk aan huis

Een praktijk die te koop wordt aangeboden, is overigens niet altijd aantrekkelijk voor de kopende partij. Pieter Steenhuizen: “Vooral een praktijk aan huis ligt moeilijk. Door de waardestijging van het vastgoed is het voor de kopende tandarts niet te betalen om het huis erbij te kopen. Daarnaast kan het een probleem zijn als er geen ruimte is om de praktijk uit te breiden of als de praktijk sterk verouderd is en helemaal gerenoveerd moet worden. Ook de kwantiteit en/of de kwaliteit van het patiëntenbestand kan niet naar wens zijn. Of het personeel dat overgenomen moet worden is te duur of niet bekwaam.”

Kansen

Het is dus een lastig verhaal. Zijn er nog wel kansen voor een tandarts die zijn eigen praktijk wil beginnen in de Randstad? Onno Karssen: “Jazeker! Niet iedereen wil verkopen aan een keten. Er zijn nog heel veel tandartsen die hun praktijk gewoon willen overdragen aan een collega. Dat biedt kansen. Ze willen wel een goede prijs hebben, maar niet de bovenkant. Ze willen continuïteit en gewoon een goede tandarts voor hun patiënten. Een keten wil meestal dat de verkopende tandarts nog een aantal jaar in de praktijk blijft werken en daar heeft die tandarts niet altijd zin in. Dat biedt ook kansen.”

Daarnaast moet je je netwerk aanspreken en laten weten dat je op zoek bent. Ook kun je rechtstreeks contact opnemen met tandartspraktijken die je wel zou willen overnemen, dus al voordat ze te koop worden aangeboden. Je kunt ook een samenwerking aangaan met een oudere tandarts. Pieter Steenhuizen: “Stel je hebt een tandarts met een redelijke praktijk die nog wel 5 tot 8 jaar door wil werken. Dan kun je nu 50% van die praktijk kopen en als hij helemaal stopt de overige 50%. Voor een tandarts die weet dat hij over x jaar wil stoppen, kan dit een goede oplossing zijn voor de continuïteit.”

De aanhouder wint

Onmogelijk is het vinden van een praktijk dus niet. De zoektocht duurt alleen wel langer dan vroeger toen je binnen een jaar altijd wel een praktijk had gevonden. Maar, de aanhouder wint, getuige het verhaal van tandarts Roderik van Rens.

“Ik heb zeker wel vier jaar gezocht. Ik heb in die tijd meerdere praktijken bekeken en doorgelicht met hulp van een adviseur van de VvAA. De ene praktijk was te groot voor mij alleen, de ander had een dubieus verhaal over patiëntenaantallen, weer een ander een moeilijke huurconstructie. Eén keer ondervond ik concurrentie van een keten. Ik kreeg van de adviseur van de verkoper toen te horen dat ik maar niet al te veel tijd en energie moest steken in het doorlichten van de praktijk. Van de keten zou ik toch niet van winnen. Mijn laatste poging was zo goed als rond, toen de maatschap twee weken voor de overdracht niet verder wilde, voor mij is het nog steeds een raadsel waarom.”

In Amsterdam!

Roderik van Rens zocht en vond zijn praktijk in Amsterdam. Het is dus mogelijk!

“Ik zocht een groepspraktijk of maatschap in of rondom Amsterdam. Een solopraktijk leek mij minder leuk, maar nu wordt dat het toch. Spannend, maar ik heb er ook zin in! In en rond Amsterdam zijn er meer kapers op de kust. Er is wel aanbod, maar niet regelmatig. Je moet goed je oren en ogen open houden. Meestal vond ik de praktijken via Arts en Auto, een adviseur, KNMT/ANT en via via. Uiteindelijk heb ik mijn praktijk gevonden via de adviseur waar ik voorheen mee werkte. Hij benaderde mij en staat nu aan de kant van de verkopende partij. Als tip voor andere tandartsen kan ik meegeven, dat ze geduld moeten hebben. En neem een adviseur in de hand met wie je kan bespreken wat je wilt en hoe je het voor je ziet. Maar goed, dat is logisch.”

Door Yvette in ’t Velt. Met medewerking van:

Onno Karssen, Karssen Financieel www.tandartsovername.nl
Pieter Steenhuizen, Van Lanschot
Roderik van Rens, tandarts

Lees meer over: Financieel, Ondernemen