Handhaving wet DBA opgeschort tot 1 januari 2018

Handhaving

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die sinds 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangt, zal voorlopig niet door de Belastingsdienst gehandhaafd worden. Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft aan de Tweede Kamer beloofd deze zomer nog een toelichting hierop te geven.

Handhaving uitgesteld
De VAR is op 1 mei 2016 vervangen door de wet DBA. De nieuwe wet is echter onderhevig aan kritiek, omdat deze veel onduidelijkheid oproept. Handhaving van de nieuwe wet door de Belastingdienst is nu in ieder geval tot 1 januari 2018 uitgesteld, zodat er tijd ontstaat om helderheid te verschaffen over bepaalde onderwerpen. Vooral de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ zullen duidelijker gedefinieerd worden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Wiebes dat opdrachtgevers en opdrachtnemers zo ook de tijd krijgen om zich aan te passen.

Kwaadwillenden
‘Kwaadwillenden’ hebben nog wel wat te vrezen. Voor hen blijft handhaving van de Belastingdienst van toepassing. Dit geldt volgens Wiebes op het ogenblik voor tien opdrachtgevers. Bij een aantal van hen was er in de ‘VAR-periode’ feitelijk sprake van een dienstverband tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door de vrijwarende werking van de VAR kon de Belastingdienst toen niet ingrijpen. De Belastingdienst zoekt nu uit of de situatie bij deze opdrachtgevers nog hetzelfde is en of zij voldoen aan de definitie van ‘kwaadwillende’. Het gaat hierbij zowel om opdrachtgevers met maar een paar opdrachtnemers als om opdrachtgevers met veel opdrachtnemers.

Modelovereenkomsten
In het kader van de DBA moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers hun arbeidsrelatie in een overeenkomst vastleggen. Modelovereenkomsten kunnen nog steeds ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Volgens Wiebes is het aantal overeenkomsten dat nog wacht op beoordeling door de Belastingdienst inmiddels afgenomen.

Bron:
HR Praktijk

Lees meer over: Financieel, Ondernemen, ZZP-er/