Nieuwe toelatingseisen voor studies geneeskunde en tandheelkunde in België

Nieuwe toelatingseisen voor studies geneeskunde en tandheelkunde in België

Vanaf het studiejaar 2018-2019 zullen de toelatingseisen voor de studies geneeskunde en tandheelkunde In België anders zijn. De eisen in Wallonië en Vlaanderen zullen meer op elkaar aansluiten. In Vlaanderen komen 1239 plaatsen voor eerstejaars studenten, waarvan 135 voor kandidaat-tandartsen.

Wallonië
In de huidige situatie gelden in Wallonië geen toelatingseisen voor de studie geneeskunde. Er is daardoor een overschot aan artsen ontstaan. De federale regering heeft onlangs een regeling goedgekeurd over het aantal artsen dat er jaarlijks mag bijkomen. In Wallonië zal ook een instroombeperking komen met een toelatingsproef. Het overschot aan Franstalige tandartsen zal hierdoor langzaam minder worden.

Vlaanderen
In Vlaanderen wordt al gewerkt met een toelatingsexamen, maar ook hier zal een en ander veranderen. De Vlaamse regering heeft het voorstel hierover van de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits aangenomen. Er komt een numerus fixus en een aparte proef voor artsen en tandartsen.

Meer plaatsen
Vanaf het studiejaar 2018-2019 zullen er in Vlaanderen meer plaatsen beschikbaar komen: 1239 tegen gemiddeld 1081 in de huidige situatie. Van deze 1239 plaatsen zijn er 135 gereserveerd voor tandheelkundestudenten.

Toelatingsexamen
In Vlaanderen wordt nu ook al met een toelatingsproef gewerkt. Hierbij wordt van te voren vastgesteld wat de norm is om toegelaten te worden. Deelnemers zijn dus op grond van de normering geslaagd of gezakt. In het nieuwe systeem worden de kandidaten naar hun resultaten gerangschikt. De besten komen in aanmerking voor de vastgestelde hoeveelheid plaatsen.

Aparte proef voor artsen en tandartsen
De proeven zullen ook wat inhoud betreft anders worden. Er komt een aparte proef voor artsen en tandartsen. Naast wetenschappelijke kennis zullen ook andere competenties getoetst worden. Bij de aspirant-tandheelkundestudenten zal ook gekeken worden naar de handvaardigheid.

Bron:
Demorgen.be

Lees meer over: Kennis, Scholing