Praktijkovername: investeer in een optimale match

overname, sleutel

Het overnemen van een mondzorgpraktijk is een proces. Zet dat tijdig in, is het advies, als je daadwerkelijk succesvol wil zijn. Waar moet je aan denken bij praktijkovername?

Optimale match

Bij het overnemen van een praktijk geldt als succesfactor het écht (leren) kennen van de praktijk die u wilt overnemen. Pas dan kunt u beoordelen of het ‘past’. Er moet een minimale mate van ‘vertrouwdheid’ zijn. Maar voor die beoordeling is van het grootste belang eerst goed inzicht te hebben in uw eigen wensen. Dat is dan ook de absolute stap 1. Bekijk het tienstappenplan.

Praktijkovername in 10 stappen:

  1. Inventariseren eigen wensen
  2. Bepalen moment
  3. Starten met starten
  4. Selecteren praktijk
  5. Verdiepen in praktijk
  6. Onderhandelen
  7. Overnemen
  8. In- en overschrijven
  9. Communiceren met patiënt
  10. Afhechten vorige fase

Wie ben ik?

Dan gaat het niet alleen om de gemeente waar u zich vestigt, maar ook over zaken als de omvang van de praktijk, stad of buitengebied? En volledig zelfstandig, met veel collega’s samen, of onderdeel van een keten? Alles rondom de zorg zelf doen of zaken uitbesteden? Maar vooral: zelf goed in de spiegel kijken. Wat voor soort zorgverlener bent u? Waar bent u goed in? Waar wordt u gelukkig van? En hoe vertaalt u dat naar de eisen die u stelt aan een praktijk?

Van start

Alvorens een plan op te stellen maken is het goed eerst een globale tijdsbepaling te maken. Dat is stap 2. Hoeveel tijd heeft u nodig om voor uzelf te beginnen? Welke elementen bepalen dat? Als u daar zicht op hebt, kunt u ‘starten met starten’ (stap 3): het opstellen van een plan van aanpak. Hoe gaat u op zoek naar een praktijk, en: welke ondersteuning wilt u daarbij hebben? Daarbij kunt u denken aan de overname-adviseur, de bank en de accountant. Maar ook collega’s, familie of vrienden kunnen een rol spelen. Het daadwerkelijk selecteren van een praktijk (stap 4) betekent vervolgens het concreet zoeken van een mogelijke geschikte praktijk.  Waarna het bij het verdiepen in de praktijk (stap 5) gaat om het verder onderzoeken. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan het dossier van de röntgenapparatuur of de inventarisatie van de personeelsrisico’s (RI&E).

Streng zijn

In de fase van het verdiepen is het van belang ‘streng’ te blijven voor uzelf: het gaat hier immers om de toets met het beeld dat u stap 1 (niet voor niks!) schetste van uzelf en uw wensen. Streng, ook als er zich plotseling een gelegenheid aandient, dwars door uw geordende stappenplan heen. Bezuinig niet op tijd, praat ook met medewerkers. Dé succesfactor, geven onze adviseurs aan, is zelf enige tijd in de praktijk gewerkt te hebben. Pas dan is er echt sprake van ‘vertrouwdheid’, een goede uitgangspositie voor een optimale match. Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn.

Praktijk en papier

Bij het onderhandelen (stap 6) staat de waarde van de praktijk centraal. Van de praktijk zelf, maar ook van de inventaris, en mogelijk de huisvesting. Maar ook tal van overnamecondities moeten bepaald worden. En als u eenmaal rond bent met de overdragende praktijkhouder moet een en ander geformaliseerd worden, voor de daadwerkelijke overname (stap 7). Denk daarbij onder meer aan overname- en maatschapscontracten. Ook moeten nog veel praktische zaken geregeld worden. Vooral in de sfeer van in- en overschrijven (stap 8). Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Kvk-inschrijving, bankrekening. Maar denk ook aan uw AGB-code, Vecozo-aansluiting en waarneemregeling.

Ook omkijken

En dan uw introductie in uw nieuwe rol/omgeving. Bijvoorbeeld in een persoonlijke brief aan de patiënten, maar ook op de website en andere plekken waar u zichtbaarheid van belang is (stap 9). Denk daarnaast aan andere stakeholders, zoals verwijsrelaties. Tot slot is achterom kijken ook van groot belang, leert de ervaring. Informeer tijdig en op gepaste wijze patiënten, andere zorgverleners en relaties, waarneemdiensten etc. uit uw vorige werkkring (stap 10)

Stappenplan als houvast

Tot slot nog een nuancering. Het tienstappenplan is een theoretisch houvast. In werkelijkheid zullen stappen soms (deels) parallel lopen of blijken latere stappen zich al eerder aan te melden. Daarnaast zit er achter een aantal stappen een hele wereld, waarvan de invulling afhankelijk is van de specifieke situatie. Maar het stappenplan blijkt in de praktijk een goed houvast voor een gedegen aanloop naar een goede match tussen uw wensen en het profiel van de over te nemen praktijk.

 

Meer informatie? Kijk op VvAA.nl

Door:
Drs. ing. Erik M. van Dam, senior adviseur kennismanagement bij VvAA. De VvAA begeleidt en adviseert toekomstige praktijkhouders in het proces van praktijkovername.

 

 

Lees meer over: Financieel, Ondernemen