De rol van tandheelkundige gewoonten bij de overdracht van COVID-19

Tandheelkundige gewoonten kunnen een rol spelen bij de indirecte overdracht van COVID-19. Zo raakten mensen in Spanje die een huis woonden waar minstens een andere persoon positief was minder vaak besmet wanneer ze hun tong dagelijks poetsten, volgens nieuw onderzoek.

Mondhygiëne tegen corona

Om het coronavirus in te dammen is, naast het bewaren van voldoende afstand tot anderen, het onderhouden van goede hygiëne een van de belangrijkste aspecten om de kans op besmetting klein te houden. Voorlopig onderzoek heeft aangetoond dat de mond een belangrijke plaats is voor infectie en transmissie van het virus, en er is bewijs dat een goede mondhygiëne houden de verspreiding kan stoppen.

Verspreiding onder samenwonenden

Onderzoekers van de tandheelkundeafdeling aan de Rey Juan Carlos Universiteit in Madrid wilden daarom uitzoeken of bepaalde gewoonten voor mondhygiëne het verspreiden van COVID-19 onder samenwonende mensen vergemakkelijken. Met behulp van een online vragenformulier ondervroegen ze vier weken na het begin van de lockdown ongeveer 300 mensen in Spanje die samenwoonden en badkamer deelden met een positief geteste persoon.

Minder infecties bij tongpoetsenden

Een derde van alle deelnemers gaf aan twee of meer keer per dag tanden te poetsen, 20% floste dagelijks, 15% gebruikte dagelijks een mondspoeling en 17% poetste hun tong elke dag. Dit laatste werd vaker gedaan in de groep waar het virus niet aan andere huisgenoten werd overgedragen. Tandenpoetsen, flossen of mondspoelingen gebruiken maakte geen significant verschil voor eventuele besmetting. In totaal ontsmetten slechts 25 mensen hun tandenborstel dagelijks met bleek. Hiervan raakte een derde echter alsnog besmet.

Tandenborstel delen niet slim

Zo’n 170 personen waren kruisbesmet door huisgenoten, vonden de onderzoekers. Hiervan maakten 127 deelnemers gebruik van gedeelde tandenborstelhouders en 43 niet, vergeleken met 65 en 67 respectievelijk uit de andere groep. 5% (acht personen) van de kruisbesmette groep deelde hun tandenborstel met een huisgenoot. Van de personen die niet besmet waren deed slechts een iemand dit.

Tong het belangrijkste orale orgaan als virusreservoir

Enkele beperkingen van het onderzoek zijn dat de data zelfgerapporteerd zijn en dat de aerosol- en oppervlaktelevensvatbaarheid van SARS-CoV-2 niet thuis bij de deelnemers kon worden gemeten. De onderzoekers schrijven desondanks dat “dit resultaat kan worden geïnterpreteerd als een indicatie van de tong als het belangrijkste orale orgaan dat fungeert als een reservoir van COVID-19 en het belang van tandenpoetsen om de viral load van de individuele drager te verminderen”.

Aanmoedigen tot goede mondhygiëne

Tandartsen zouden daarom patiënten moeten aanmoedigen om een goede mondhygiëne te onderhouden, waaronder interdentaal reinigen en het poetsen van de tong. Patiënten zouden juist niet hun tandenborstel of -houder moeten delen met anderen. “Het gebruik van ongeschikte maatregelen in de tandheelkundige omgeving zou kunnen bijdragen aan de indirecte overdracht van COVID-19 tussen samenwonenden”, schrijven de auteurs.

Bron:
BMC Oral Health 

 

Lees meer over: Corona, Thema A-Z