Tandarts Thiel mag van inspectie geen tandheelkundige zorg meer verlenen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft tandarts Thiel uit Den Haag op 10 juni het bevel gegeven om geen tandheelkundige zorg meer te verlenen tot de tandarts kan aantonen dat hij, naar het oordeel van de inspectie, verantwoorde zorg kan aanbieden.Onvoldoende
De inspectie is van oordeel dat de tandarts toezeggingen aan de inspectie in het kader van een verbetertraject voor zijn praktijken onvoldoende is nagekomen. De tandarts is bovendien niet bereid zich te verantwoorden voor zijn functioneren als tandarts en stelt zich niet toetsbaar op. De inspectie is van oordeel dat de patiëntveiligheid op dit moment ernstig in gevaar is.

Op 23 januari 2013 is tandarts Thiel door de inspectie op de hoogte gesteld van ernstige tekortkomingen in een van de praktijken in Den Haag. De inspectie heeft geconcludeerd dat het door haar uitgeoefende intensieve toezicht in 2012 op de praktijken van de heer. Thiel tot onvoldoende resultaat heeft geleid. De door de tandarts aan de inspectie gedane toezeggingen in het kader van het verbeterproces zijn niet of in onvoldoende mate nagekomen.

Meldingen
De inspectie heeft inmiddels een groot aantal meldingen ontvangen over het functioneren van de tandarts. Ook de Centrale Klachtencommissie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) kreeg veel klachten. De uitspraken van de NMT hebben niet geleid tot een aanpassing van de werkwijze van de tandarts. Het toont volgens de inspectie aan dat Thiel niet beschikt over lerend vermogen.

Tandarts Thiel is verplicht om aan het bevel te voldoen. Indien hij geen gehoor geeft aan het bevel, dan kan een last onder bestuursdwang, dan wel een last onder dwangsom worden opgelegd. De inspectie onderzoekt op dit moment of er voldoende aanleiding en noodzaak is om aanvullend ook een tuchtrechtprocedure te starten.

Bron:
Inspectie voor de Gezondheidszorg

Lees meer over: Inspectie, Thema A-Z
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *