CBS: Meer mensen bezoeken mondhygiënist

CBS: Meer mensen bezoeken mondhygiënist

In 2018 ging 36 procent van de 12-plussers naar de mondhygiënist. In 2014 was dat nog 28 procent. Het contact met tandarts en orthodontist veranderde nauwelijks sinds 2014. De orthodontist wordt vooral bezocht door jongeren. Dit blijkt uit de resultaten van de Gezondheidsenquête van het CBS.

Bezoek aan tandarts, orthodontist en mondhygiënist

De CBS-cijfers laten zien dat 80 procent van de Nederlanders in de afgelopen 12 maanden contact had met de tandarts.  Van kinderen van 4 tot 18 jaar was dit zelfs 96 procent. De orthodontist wordt bezocht door 8 procent van de totale Nederlandse bevolking van 8 jaar of ouder.

 

Bezoek-tandarts,-mondhygienist-en-orthodontist

Mondhygiënist wordt meest bezocht door 40- tot 65-jarigen

42 procent van de 40- tot 65-jarigen gaf aan in de voorafgaande 12 maanden een mondhygiënist te hebben bezocht, dit is vaker dan andere leeftijdsgroepen. De orthodontist werd het meest bezocht door 8- tot 18-jarigen (36 procent). Onder volwassenen (18-plus) is dit met minder dan 5 procent aanzienlijk lager.

Jonge kinderen van 0 tot 4 jaar komen niet vaak bij de tandarts (34%) en dit verandert vanaf 4 jaar: bijna elk kind van 4 jaar en ouder bezoekt de tandarts (96 procent van de 4- tot 18-jarigen).
Vrouwen bezoeken iets vaker dan mannen een tandarts of mondhygiënist. Voor het bezoek aan de orthodontist geldt dit verschil alleen voor jongeren (8 tot 18 jaar).

 

Bezoek-tandarts,-mondhygienist-en-orthodontist-2

Mensen met weinig inkomen bezoeken tandarts minder vaak

In 2018 bezocht 71 procent van de mensen in een huishouden met een laag gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen de tandarts, tegen 88 procent van mensen met een hoog inkomen. Lagere inkomens bezoeken ook minder vaak dan hogere inkomens de mondhygiënist. Bezoek aan de orthodontist verschilt niet voor verschillende inkomens.

Bezoek-tandarts,-mondhygienist-en-orthodontist-naar-inkomen-2

Ook kinderen uit de laagste inkomensgroepen gaan minder vaak naar de tandarts. Dit ondanks het feit dat de meeste tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed binnen het basispakket van de zorgverzekering. Daarentegen gaan minderjarigen uit alle inkomensgroepen ongeveer even vaak naar de orthodontist of mondhygiënist. De kosten van deze vormen van mondzorg worden doorgaans niet vergoed door het basispakket van de zorgverzekering. Vanaf de leeftijdsgroep 18 tot 40 jaar gaan mensen met een hoog inkomen vaker naar een mondhygiënist dan mensen met een laag inkomen.

Bron (informatie en grafieken):
CBS

Lees meer over: Markttrends, Mondhygiëne, Thema A-Z/