Meeste COVID-19-overlevenden houden schade aan de mond

Meeste COVID-19-overlevenden houden schade aan de mond

De overgrote meerderheid van COVID-19-overlevenden houdt restschade aan de mondholte tot ver na het klinische herstel, volgens een studie gepubliceerd in het Journal of Dental Research. Abnormale verwijding van de speekselklier en een droge mond waren de meest voorkomende aandoeningen. De studie suggereert dat de mondholte een preferentieel doelwit is voor SARS-CoV-2-infectie.

Weinig bekend over verband COVID-19 en mondholte

Het ziektebeeld van COVID-19 in verschillende doelorganen is inmiddels uitgebreid bestudeerd en beschreven. Er is echter relatief weinig bekend over de kenmerken van de betrokkenheid van mondholte, ook op de lange termijn. Dit is verrassend omdat mondslijmvlies- en speekselkliercellen bekende doelwitten van SARS-CoV-2 en de aanwezigheid van het virus in speeksel een bron van overdracht van de infectie is.

Oraal onderzoek bij ex-coronapatiënten

Een team onderzoekers uit Milan had als doel om de aanwezigheid en prevalentie van orale manifestatie bij overlevenden van COVID-19 te onderzoeken. De studie omvatte 122 volwassenen die tussen 23 juli en 7 september 2020 waren opgenomen voor COVID-19-behandeling in het San Raffaele Universiteitsziekenhuis. Ongeveer drie maanden na ontslag voerde een tandarts een uitgebreid extraoraal en intraoraal onderzoek bij ze uit.

“Onverwacht vaak” verwijding speekselklier

Het onderzoek toonde aan dat de overlevenden maanden later nog de gevolgen van de ziekte in de mond ervaren. Met name verwijding van de speekselklier kwam “onverwacht vaak” voor, bij ruim 40% van de gevallen. Dit weerspiegelde de hyperinflammatoire respons op SARS-CoV-2 en kwam vaker voor bij oudere patiënten of mensen met meer ernstige markers van COVID-19.

Droge mond en spierzwakte

Een kwart van de patiënten had last van een droge mond en 18% meldde spierzwakte van de kauwspieren. De eerste groep bestond grotendeels uit ouderen en mensen met diabetes of chronische obstructieve longziekte (COPD), laatstgenoemden waren juist jonger. Ook gezichtspijn en zenuwaandoeningen kwamen relatief vaak voor in het cohort, mogelijk als gevolg van de gerapporteerde neurologische effecten van SARS-CoV-2.

Overige klachten

Overige klachten die minder vaak voorkwamen zijn onder meer kaakgewrichtafwijkingen (7%), tintelingen in het gezicht (3%) en aangezichtspijn (3%). Tenslotte werden ook witte tong, zweren in de mond, veranderde smaak en geur, en asymmetrie in het gezicht waargenomen in het cohort.

Orale manifestaties niet zeker gevolg van virus

“De mondholte lijkt een bevoorrechte en toegankelijke omgeving te zijn door de interactie van SARS-CoV-2 met doelcellen en met het mucosale immuunsysteem”, schreven de auteurs. Het is echter niet zeker dat de orale manifestaties het directe resultaat waren van het virus.

Ernstiger verloop, dus ook meer antibiotica

Patiënten met ectasie van de speekselklier hadden bijvoorbeeld een ernstiger verloop van de ziekte met hogere ontstekingsniveaus, maar ook meer antibiotica gekregen. Die kunnen ook het orale microbioom verstoren. De onderzoekers zeggen hierover dat het “waarschijnlijker is dat orale betrokkenheid optreedt als gevolg van de ontstekingsreactie van de gastheer, die verantwoordelijk is voor de meeste morbiditeit en mortaliteit bij COVID-19”.

Preferentieel doelwit voor infectie

Ongeacht het exacte mechanisme helpen de bevindingen om de orale condities die gezien worden bij COVID-19-patiënten te verduidelijken. Ook suggereren de resultaten dat de mondholte een preferentieel doelwit is voor SARS-CoV-2-infectie.

Tandartsen kunnen onderzoeken leiden

Meer onderzoek is nodig om het verband tussen infectie en orale aandoeningen te verduidelijken. Tandartsen zijn volgens de auteurs goed-gepositioneerd om dergelijke onderzoeken te leiden. “Het tandheelkundige team kan zo bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de preventie en behandeling van COVID-19 en aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis over deze relatief nieuwe ziekte”, concluderen ze.

Bron:
Journal of Dental Research

 

 

Lees meer over: Corona, Thema A-Z